• Asi se shodneme, že spolu jako sborová rodina moc času netrávíme, nepočítáme-li různá setkání během týdne. Co byste tedy řekli společné letní dovolené? Že ano? Tak pojeďte společně na sborovou dovolenou od neděle 19. do neděle 26. srpna ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více se dozvíte a přihlašovat se můžete na stránce baptistebrno.cz/sborovadovolena. Neváhejte! Počet míst je omezený a kdo dřív přijde…

    TĚŠÍME SE NA VÁS!

Dne Uveřejněno v Kázání.

Máme spoustu přání a nejčastěji si přejeme štěstí. Ale naše štěstí je závislé na splnění našich tužeb a přání. Ale protože jsme zasaženi hříchem, chceme to, co nás nedělá šťastnými. Uhasit žízeň po štěstí tak není bez Boha možné.

Záznam kázání bratra kazatele Ševčenka si můžete poslechnout zde - Křestní shromáždění - prosinec 2015.

 

Náš život je plný nejistot a sama doba, ve které žijeme je nejistá. To, na co si lidé spoléhali, se rozpadá a selhává. Ať to jsou války, nejistoty v zaměstnání, ve vztazích… Skutečnou jistotu najdeme jen v pevném Slově, v Bohu.

Záznam kázání bratra kazatele Coufala si můžete poslechnout zde - Křestní shromáždění - prosinec 2015.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Advent - přichází Spasitel. Přichází naděje pro hříchem nemocný svět, naděje na smíření s Bohem.
Bůh miluje každého hříšníka, i když nenávidí hřích, a tak hledá už od prvního lidského hříchu každého člověka, jak by ho spasil. A tak se nabízí otázka: „Co s tím udělám já?“

Záznam biblické hodiny o naději pro každého člověka si můžete poslechnout zde - Zpráva o zraněném Vítězi.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Už minulý čtvrtek na biblické hodině zaznělo, abychom žehnali těm, kteří nám ubližují. Když se nám ale děje bezpráví, chceme se přirozeně bránit. A autor listu, apoštol Pavel říká: Neodplácejte, nedejte se přemoci zlem. Nepokračujte v započatém zlu. A dopusťte, abyste soudili jen ze svého úhlu pohledu, podle svého domnělého práva. Odplácejte dobrem a soud nechte na Bohu, který ví dokonale.

Záznam biblické hodiny, ve kterém Zdeněk Pokorný vykládal závěr 12. kapitoly listu Římanům si můžete poslechnout zde - Nemstít se, ale působit pokoj.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Milujte své nepřátele.“ Těžké? Skoro nemožné! A přece nás k tomu pán Ježíš vybízí. Ale sám pán Ježíš je nám vzorem. Ani na kříži, když ho okolostojící tupili, nespílal, ale prosil se za ně, aby je Otec netrestal. Těm, kteří nám ubližují máme žehnat. Oni to totiž potřebují.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V Janově evangeliu říká Pán Ježíš: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34-35). Svět na nás Krista nepozná podle toho, co děláme, jestli jsme nebo nejsme spravedliví, jestli dodržujeme přikázání. Ano, na to se určitě dívá, ale to není to hlavní. To, co nás i lidi kolem nás zasahuje a může změnit, je Boží láska. Pán Bůh chce v první řadě, abychom milovali. A milovali naplno, až do krajnosti.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Upřímná láska v církvi.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Válka je hrozná věc. Spousta nevinných lidí trpí a umírá. Ale donedávna byly všechny války daleko. Nyní je ale jedna doslova „za rohem“, v Evropě, nějaký 1500km. Dotýká se nás to.

O svých zážitcích při pomoci lidem v oblasti blízko frontové linie hovořili Michal Kislicki a Kryštof Novák. Záznam si můžete poslechnout zde - Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme v době, která je nemocná. Kupí se problémy ve společnosti, ničíme přírodu místo toho, abychom se o ni starali jako dobří hospodáři. Chtěli jsme svobodu, ale svobodu máme ke zlému, k vlastnímu prospěchu na úkor ostatních - lidé páchají zlo s chtivostí. Civilizace je, zdá se ve slepé uličce a lidé začínají mít strach.

Má to vůbec nějaké východisko? Kdo nám pomůže?

Záznam nedělního kázání o naději v přicházejícím Spasiteli si můžete poslechnout zde - 1. neděle adventní.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Církev je zvláštní společenství. Je to Boží rodina. Společenství hříšníků. Nejsme lepší než lidé „tam venku“. A proto máme stejné sklony. Ale Pán Bůh chce mít Církev, svou nevěstu, dokonalou a tak chce, abychom usilovali o dokonalost.
Abychom o sebe navzájem pečovali, nepovyšovali se jeden nad druhého a neposuzovali jestli to, či ono má společenství větší nebo menší váhu, ale naopak budovali.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ve Zjevení Janově se píše: „Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“

Zkusili jste někdy pít vlažnou vodu? Jestli ne, zkuste to. Chutná jako by byla slizká… Není se čemu divit, že vlažnost, polovičatost Pán Bůh nesnáší. Bůh je vášnivý, když miluje, tak naplno. Když zachraňuje, jde až do krajnosti, stane se člověkem a a obětuje se na kříži. A jaký je náš život, naše víra? Žijeme křesťanský život jenom proto, že se to tak sluší nebo proto, že milujeme Pána Ježíše naplno?

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde Když křesťanem, tak naplno.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás je originál, jsme jedineční a neopakovatelní. Máme různé a někdy podobné schopnosti, ale zároveň máme jedinečné zkušenosti. A pokud jsme se znovuzrodili, máme každý jedinečný dar Ducha Svatého. Ale tato obdarování nejsou pro nás, abychom se jimi chlubili a vyvyšovali se nad ostatní, ale jsou určené pro službu v církvi, těle Kristově, kde máme své jedinečné místo.

Další z výkladů z Pavlova listu Římanům o hledání Boží vůle a našem místě v ní si poslechněte v záznamu nedělního kázání - Jaké je moje místo v Kristově těle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Co je dobré, co je Boží vůle? Máme se před tím „zlým“ světem zavřít, aby nás svět nepošpinil nebo se naopak otevřít světu a dělat všechno proto, abychom se nelišili a byli pro svět co nejpřitažlivější? Ani jedno. Nemáme se přizpůsobovat, ale zároveň máme být světlem pro tento svět. Všimli jste si například, že mořské ryby nemají slané maso? Tak i my máme být podobně jako tyto ryby „nepřizpůsobivé“, nelíbit se světu za každou cenu, ale držet se pevně Pána Ježíše Krista a zároveň mluvit jazykem současných lidí, aby nám rozuměli.

Záznam nedělního kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Jak můžeme rozpoznat Boží vůli.