• Je vám víc než 10 a míň než 17let a zatím nemáte plány na začátek letních prázdnin. A co byste řekli příměstskému táboru se sportem po americku, grilovačkou na přehradě a možností si zlepšit svou angličtinu? Že dobrý? Tak v tom případě se podívejte na stránku baptistebrno.cz/sportovnitabor, kde se dozvíte víc a můžete se i přihlásit.

    Těšíme se na vás 

  • Asi se shodneme, že spolu jako sborová rodina moc času netrávíme, nepočítáme-li různá setkání během týdne. Co byste tedy řekli společné letní dovolené? Že ano? Tak pojeďte společně na sborovou dovolenou od neděle 19. do neděle 26. srpna ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více se dozvíte a přihlašovat se můžete na stránce baptistebrno.cz/sborovadovolena. Neváhejte! Počet míst je omezený a kdo dřív přijde…

    TĚŠÍME SE NA VÁS!

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ne všechno ve světě je dobré. Děje se hodně zla, a to i křesťanům. Nejsme výjimkou. Ale s pevnou jistotou víme, že všechny věci spolupůsobí v Pánu Bohu k dobrému těm, kteří mu důvěřují.
Pán Bůh nás chce povzbudit, abychom vítězili uprostřed zkoušek, měli pevnou jistotu v Bohu ne sobě. On sám je zárukou našeho života a spasení a abychom nezůstávali v beznaději uprostřed problémů.

Záznam nedělního kázání je zde - Boží záměr s naším životem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Lidé v ČR podle průzkumu vkládají nejvíce nadějí do toho, že budou mít dobré přátele, založí rodinu, budou mít stálé zaměstnání, víc času než v předchozích letech a také naděje související se zdravím hlavně u starších lidí. Naopak nevkládali naděje do politiků, bank, finančních poradců nebo např. kariérního růstu v práci.

A v co vkládáme naději my? A jaká je ta největší naděje? Záznam biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Naděje pro náš život.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý den se na nás valí spousta informací a velkou většinu z nich získáváme čtením. Cílem je získat informace. Ale Bibli čteme ne jen kvůli informacím, ale hlavně kvůli Bohu, proto, abychom mu víc rozuměli a prohlubovali vztah s ním.

Jak číst Bibli? Poslechněte si v záznamu kázání - Jak číst Bibli pro vlastní užitek?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jak mohu žít dobrý, radostný křesťanský život? Jestliže jsme upřímní, musíme si přiznat, že sami, i když chceme dělat dobré věci, nejsme schopni je dělat. Z vlastní síly to nejde! I když jsme už dlouho věřící, stále máme sklon k hříchu.

Někdy Bůh lidský život změní při obrácení. Ale většinou nás Bůh mění celý život, kdy procházíme procesem posvěcování. Mění nás Jeho přítomnost, kdy s ním trávíme čas, kdy se zaměřujeme na něho a ne na sebe. Nesmíme si nalhávat, že to opravdu sami nezvládneme. Musíme kapitulovat a vzdát se. Bůh v tom všem chce být s námi a měnit v nás to, co my sami změnit nemůžeme.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Válka ve tvém nitru.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Zákony byly dány proto, aby byly dodržovány. Ale zároveň nám ukazují - zvlášť v případě Zákona daného od Boha - jak nedokonalí a neschopní jsme je dodržovat. S Božím zákonem se ovšem věci mají trošku jinak - tak, jako ho nejsme schopni dodržet, nejsme na jeho dodržování sami. Jaký je vztah člověka, který uvěřil Kristu, k zákonu, i o tom mluvil Pavel Coufal v kázání Jsi svobodný od zákona.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Práce na Božím díle není možná bez modlitby. A nejen motlitby, kdy se modlíme sami, ale když se modlíme jeden za sebe navzájem. Budujeme tím důvěrný vztah s Bohem a jeden s vzájemné společenství, kdy neseme jeden druhého.

O modlitbě radosti a důvěry apoštola Pavla za spolupracovníky hovořil ve svém kázání Jiří Weber a záznam si můžete poslechnout zde - Pavlova modlitba za spolupracovníky.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Bůh nám v Pánu Ježíši dal všechno. Jsme díky jeho vítězství na křiži vítězi. Bůh nám dal milost, nemusíme se trápit zklamáním ze svých selhání. Můžeme k němu kdykoli přijít jako děti přicházejí ke svým rodičům a prosit ho odpuštění. A on nám ze své lásky hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nemusíme se bát, protože Kristus se za nás přimlouvá a není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky k nám. V něm máme opravdu všechno a nemusíme tak hledat uspokojení jinak a jinde. Jsme svobodní.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Skutečně křesťanský život.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Není už žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši… V Kristu Ježíši! Žiju v něm a s ním. Kristus byl odsouzen za mě a já jsem díky Kristu Ježíši omilostněn. Už nemohu být znovu souzen. Je to osvobozující, protože nemusím žít ve strachu, ale mohu ho svobodně milovat.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Už žádné odsouzení!.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Na Wikipedii se dočteme, že „Učeň, učnice nebo učedník je obecné označení pro člověka, který se systematicky připravuje na své budoucí povolání. …V historických dobách se ale obvykle jednalo o žáka, který se připravoval přímo pod vedením příslušného mistra svého řemesla nejčastěji v jeho vlastní řemeslnické dílně, ve které také zpravidla i bydlel a žil.“ Učedník se díval na to, jak svou práci dělal mistr a učil se od něj. Neuměl to a stále se zlepšoval až dospěl a byl schopen složit závěrečnou zkoušku.

My jsme v procesu učení. Učíme se od našeho Pána, Mistra. Selháváme a stále nejsme dokonalí - v lásce, odpouštění, postojích k hříchu. A ani dokonalí nebudeme. Nikdy nebudeme jako On - žák není nad svého mistra. Ale On je milosrdný, miluje nás a odpouští nám naše hříchy, pokud o to prosíme.

Záznam kázání Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Začínáme: Start do nového školního roku!.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě přicházejí rozličné zkoušky a pokud máme důvěrný vztah s Bohem, jako křesťané v nich jsme v nich s ním. Spoléháme na něj, modlíme se, prosíme ho o to, aby byl s námi. Řada z nich jsou velmi těžké. Ale co když je to chvíle, kdy umíráme? Kdy jsme pro svou víru zabíjeni? Co může člověk v takovou chvíli prožívat? Strach, úzkost z toho, co přichází, žil jsem snad zbytečně, kde je Bůh?

Štěpán byl plný Ducha a modlí se k Bohu. Říká podobné věci jako Ježíš na kříži. A přesto je jeho modlitba jiná. V čem? Kázání si můžete poslechnout zde - Štěpán: modlitba mučedníka.