• Chcete vědět, čemu věří křesťané? Existuje Bůh nebo je to celé jen nějaká tradice? Kdo je ten Ježíš Kristus a co je to modlitba?

    To všechno se můžete zcela nezávazně dozvědět na kurzu Objevování křesťanství.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mojžíš se modlí za celý národ a prosí Pána Boha za odpuštění nevěrnosti. Chana se modlí za sebe, aby měla dítě. Není to sobecké? Chana je nešťastná. A kam jinam by měla jít, než k Pánu Bohu, říct to Tomu, kdo nás miluje.

Záznam kázání Marka Žitného si můžete poslechnout zde - Chana: modlitba za dítě.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mojžíš, muž podle Božího srdce. Ten Mojžíš, který se bál jít do Egypta podle Boží vůle, se nyní přimlouvá za „svůj“ národ, když zhřeší. Prosí Pána Boha, Stvořitele, aby národ nejen nezničil, ale aby zůstal uprostřed a byl ochoten jít do zatracení namísto Izraele. Vnímal, že i cesta do zaslíbené země bez Pána Boha nemá cenu! Pán Bůh Mojžíše znal, viděl do jeho srdce a nechal se „obměkčit“.

Záznam kázání kazatele Milana Kerna o mojžíšově boji za vyvolený národ si můžete poslechnout zde - Mojžíšovy přímluvy za rebely

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh řekl a Jákob poslechl. Jaká proměna Úskočného! Z člověka, který lstí získal prvorozenství se stává člověk, který říká: „Nejsem hoden tvého milosrdenství a věrnosti.“

Záznam kázání Zdeňka Pokorného o boží věrnosti a proměně člověka v Boží režii si můžete poslechnout v archivu - Jákob: modlitba a zápas s Bohem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsme spasení z víry a tak jsme v pohodě, Pán Bůh nám odpustil, jsme pod milostí a skutky si cestu do nebe nevydláždíme. Můžeme si tedy dělat co chceme, klidně i hřešit. Máme v kapse bianco šek, letenku do nebe a život si uděláme jak chceme… Řada lidí takhle přemýšlí. Ale jaký je to omyl!

Pavel Coufal o milosti a odpuštění a tom, jak se náš život měnií, když pustíme do života Ducha Svatého mluvil v nedělním kázání. Záznam si můžete poslechnout zde - Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Čeho si v životě opravdu ceníte? Co myslíte, že má skutečnou hodnotu? A co byste chtěli opravdu získat? A co byste chtěli dostat od Pána Boha. Král Šalomoun prosil o moudrost… A dostal ji.

Na biblické hodině o tom, co dostal od Pána Boha, hovořil Zdeněk Pokorný. Záznam si můžete poslechnout zde - Čím se v životě chlubíš ty?.

Dne Uveřejněno v Svědectví.

Víra Pánu Bohu je osobní, slovy nepředatelná. Každý ji, stejně jako vztah s Pánem Bohem prožívá osobně. A přesto je potřeba, abychom si o tom, jak s Ním žijeme, povídali.

O své svědectví, jak Pán Bůh jednal se na biblické hodině podělili manžele Dedeciusovi, kteří např. za minulého režimu nahrávali ve svém rodinném domku křesťanské písně, ale nejen to. O svém rozhodnutí pro Pána Boha mluvila sestra Zora Musilová. A sestra Titerová povídala o svém setkání s Dedeciusovými.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Adam, první člověk svým pádem vešel do světa hřích. Všichni jsme jím „nakaženi“. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez hříchu… až na Ježíše Krista, vtěleného Boha. Kristus svou poslušností na sebe vzal všechny hříchy, i hřích Adama a tak hřích, smrt přemohl.

O naději, životní šanci, kterou nám Bůh svou milostí, kdy nám v Kristu hříchy odpouští a očišťuje nás navzdory našemu hříšnému „JÁ“ mluvil ve svém kázání Pavel Smilek st. Záznam je k dispozici zde - Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil.