Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý člověk má nějakého souseda. Měli jsme sousedy ve škole (a neměli jsme od nich při písemkách opisovat wink) , máme sousedy tam, kde bydlíme. Dokonce máme sousedy i když sedíme v modlitebně na bohoslužbě, nebo třeba v kině, divadle a nebo v tramvaji po cestě do práce. Někdy jsou příjemní a někdy vůbec. Ale ať se nám to líbí nebo ne, jsou to určitým způsobem bližní.

Kazatel Pavel Coufal se ve svém kázání v brněnském lužáneckém parku při příležitosti Dne sousedů zamýšlel nad tím, kdo je mým bližním - Jsme si dobrými sousedy?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Církev - společenství. Vyvyšované a opěvované i zatracované. Plné hříšníků. Spasených. Co je to vůbec zač? Proč tam chodit? Vždyť si můžeme vybírat a všechno si poslechnout z pohodlí domova…

Pavel Smilek se ve svém kázání na závěr listu Koloským zamýšlel nad tím, co je církev a v čem je její krása - Krása společenství církve.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“, to bylo časté heslo za socialismu. Lidé si jím omlouvali, kde co. Z práce se odcházelo dřív, pracovalo se často jen tak, aby to vypadalo. A podle toho to vypadá i teď…
Respektovat nadřízené a být poctivý - pracovat tak, jako by to bylo Pánu. To bylo téma nedělního kázání Pavla Coufala - Respekt a poctivost v práci.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Problémem mnoha vztahů mezi muži a ženami je, že muž se necítí být dostatečně respektován a žena se necítí být dostatečně milována. Ale je řešením očekávat od druhých, že oni mají udělat to, co je od nich vyžadováno? A nebo je nutné začít u sebe a pracovat na tom, co Bůh očekává ode mne?

Ženy i muži, poslechněte si záznam nedělního kázání Zdeňka Pokorného - Láska a úcta v manželství.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Dokonalé společenství neexistuje. Jakmile by takové existovalo, jakýkoli další příchozí by dokonalost rozbil. Proč? Protože jsme nedokonalí, nakažení hříchem.

Ale i přes náš hřích a nedokonalost je dobré budovat zdravé společenství. Jaké je? Na tuto otázku se pokoušel odpovědět ve svém kázání Pavel Smilek - Jak můžeme být zdravým společenstvím.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Co je na světě nejdražší? Odpovědí by asi byla spousta. Mezilidské vztahy, zdraví a kdo ví co ještě. Ale nejdražší je čas. Čas si nekoupíme. Všechno ostatní více méně ano. A tak je důležité s časem dobře zacházet. Co uteklo, už se nevrátí.

Poslechněte si záznam kázání Stephena Folkera o moudrém využívání času - Využijte svěřený čas - k čemu?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme v době, která je velmi individualistická. Zavíráme se za vysoké zdi a to nejen ty fyzické, ale často i ty uvnitř. Žádný člověk ale nemůže žít bez ostatních lidí. Proto jsou vztahy s lidmi kolem nás velmi důležité.

Tím asi nejzákladnějším vztahem je rodina. Kazatel Pavel Coufal se ve svém kázání právě na rodinu a vztahy uvnitř ní zaměřil. Záznam je k poslechu na obvyklém místě - Poslušnost a povzbuzování v rodině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

My křesťané jsme lidé jako všichni ostatní. Máme své starosti, problémy, bolesti, někdy strachy… A v čem jsme tedy jiní? Jaká je podstata společenství - ecclesia, církve? A co to znamená, když církev žije a nebo také nežije z Krista, ale z něčeho jiného?

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu na obvyklém místě - Církev, která žije z Krista.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bible nás vyzývá k hledání moudrosti. Ale v podobenství o nepoctivém správci hovoří Pán Ježíš Kristus o prozíravosti. Co je to prozíravost a jak být prozíravý?

Poslechněte si záznam čtvrtečního kázání Tomáše Kratochvíla - Podobenství o nepoctivém správci.