• Chcete vědět, čemu věří křesťané? Existuje Bůh nebo je to celé jen nějaká tradice? Kdo je ten Ježíš Kristus a co je to modlitba?

    To všechno se můžete zcela nezávazně dozvědět na kurzu Objevování křesťanství.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí se snaží zapomenout např. na to, co zažívali ve svém dětství nebo dospívání. Jiní zase ve své minulosti bádají, aby dohnali, co jim uteklo. Ale asi všichni máme něco, na co bychom nejraději zapomněli a vymazali z našich životů. A někteří to dokáží vytěsnit tak dobře, že si vlastně nejsou vědomí ničeho špatného ve svém životě. Jak ale pak mohou vidět a toužit po milosti a odpuštění od Pána Boha?

Poslechněte si kázání Zdeňka Pokorného ze života Josefa Egyptského - Bůh probouzí naše svědomí.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jste úspěšní? Nebo aspoň chcete uspět? V práci, v partnerském vztahu nebo ve veřejném životě. Asi je možné říct, že cílem každého je uspět. Vždyť kdo by chtěl neuspět. A přesto - jedinou cestou k úspěchu je i to, že někdy selžeme, neuspějeme.

Jak tedy unést neúspěch, selhání? A s kým v něm být? Ale také jak unést úspěch? O tom všem ve svém kázání přemýšlel Pavel Smilek - Jak zvládnout úspěch.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se potýkáme s nějakými těžkostmi, je naprosto samozřejmé, že jdeme za tím, kdo je nám nejblíž, kdo je pro nás záštitou, bezpečím, tedy Pánem Bohem. Z Bible víme, že Pán Bůh je svrchovaný a že všechno může. Ale právě v těch těžkých chvílích máme tendence Pánu Bohu říkat, jak se všechno má vyřešit. Kde je pak ale jeho svrchovanost, když se z něj takto snažíme udělat automat na kafe a nerespektujeme Jeho pohled na věc a Jeho řešení. Když nevíme, co všechno je za tím, co nás potkalo…

Luděk Brdečko se zamýšlel nad 3. kapitolou Danielova proroctví a záznam si můžete poslechnout na obvyklém místě - O Boží svrchovanosti.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsou chvíle, kdy máte pocit, že se všechno hroutí a nemá smysl. Pronásledování, ztráty zaměstnání, zdraví nebo někoho blízkého… A kde a je v tom s námi vůbec Pán Bůh?

Poslechněte si nedělní kázání Čeňka Jersáka z nové série „Bůh na vrcholech i v údolích mého života. (Život Josefa, syna Jákobova)“ - Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Kde jsou lidé, tam jsou i konflikty. Svou růzností na sebe narážíme. Často se různost bere jako problém. Ale je to skutečně problém? Není dobře, že jsme různí a že se svou růzností můžeme obohatit? Že se můžeme různým pohledem na stejnou věc korigovat, když se někdo vydá špatným směrem?

O důležitosti vztahů, které někdy bolí, mluvil ve svém kázání Zdeněk Pokorný - Vztahy, které budují jednotu v praxi.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý máme nějaké sny. Kdo by nechtěl klidný zajištěný život bez problémů a trápení s někým, kdo by nás a koho bychom my měli rádi. Ale tak to často nejde. Prožíváme samotu, zklamání, trápení, bolest… Jak v takových chvílích reagujeme?

Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala o Josefu Egyptském z jeho pobytu ve vězení - Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme ve světě. Obklopuje nás spousta lákadel, nabídek všeho možného dobrého i vyloženě špatného. Musíme dělat rozhodnutí a někdy jsme tlačení do kompromisů, které vlastně ale vůbec nechceme. Jak v tom všem zůstat čistý před Pánem Bohem?

Nad tím se zamýšlel Štěpán Exner a vy si můžete záznam biblické hodiny z cyklu „Bůh na vrcholech i v údolích mého života. (Život Josefa, syna Jákobova)“ poslechnout zde - Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme v nejisté době. Lidé mají obavy z budoucnosti, co přinese. Někdo nečeká nic dobrého, jiný by zase budoucnost rád ovládal, měnil ji. Ani my křesťané nevíme, jaká budoucnost bude, a přesto na ni musíme být připraveni.

Poslechněte si poselství Dr. Daniela Marise, profesora Starého zákona na institutu TCMI o postojích apoštola Pavla, když čelil ve vězení nejisté budoucnosti - Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti.