Dne Uveřejněno v Kázání.

V dřívějších dobách bylo označení Dobrá zpráva používáno např. pro narození krále nebo císaře a pro naději, která z toho vyplývala pro všechny obyvatele říše.

Jan Křtitel použil toto slovo na přicházejícího Krále, Ježíše Krista. Ježíš je král! Jsi s ním smířený? - Jsi smířený s Bohem?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Kristus nestačí“, tak by se daly shrnout myšlenky doby, ve které apoštol Pavel psal list Koloským. Je to tak nebo je to krátkozraké nepochopení Krista a jeho oběti?

O tom, co všechno máme v Ježíši Kristu připomněl ve svém kázání z listu Koloským Pavel Coufal - Co všechno máme v Ježíši Kristu

Dne Uveřejněno v Kázání.

Často spolu pracujeme a po čase se stane, že se to stane jakousi automatikou. Zvykli jsme si na sebe, už víme, jak třeba ten druhý zareaguje apod. Ale co by se stalo, kdyby najednou náš spolupracovník z nějakého důvodu odešel? Uvědomujeme si, kým pro nás je?

O co víc to je, když jsme si navzájem bratřími a sestrami. Jaké požehnání vlastně skrze toho druhého dostáváme? Jsme vděční jeden za druhého?

Dne Uveřejněno v Články.

Manželství. Pohoda nebo zápas o vztah? Poslechněte si upřímný příběh manželů Lubomíra a Ivy Hlavsových, kteří neměli v životě hodně zápasili. Ale nikdy to spolu nevzdali.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ježíš, Buddha, Mohamed - je jedno, komu/čemu člověk věří? Je na místě tolerance ke všemu anebo je potřeba hledat jedinou pravdu?
Na základě (nejen) Pavlova listu Koloským křesťanům (15.-20. verš první kapitoly) zjišťujeme, že Ježíš je naprosto jedinečný.

Více se můžete doslechnout ze záznamu nedělního kázání Pavla Coufala - Ježíš je naprosto jedinečný.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Možná, že o Boží vůli častěji mluvíme, než že bychom ji znali. A přitom poznání Boží vůle má přímé důsledky v našem životě. Co Boží vůle je a co dělá v životě člověka, o tom mluví apoštol Pavel na počátku listu Koloským, a také kazatel Pavel Coufal v kázání, inspirovaném tímto textem - Modlete se za pochopení Boží vůle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Bůh nás zná. Ví, jaké máme schopnosti a možnosti a podle nich chce, abychom se podíleli na budování Jeho království. Nedává nám víc, než bychom byli schopni unést, ale tak, abychom s Jeho pomocí všechno zvládli.

Poslechněte si záznam tak trošku detektivního kázání Pavla Coufala - Co děláš se svými talenty?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás se v životě potýkáme s různými starostmi a těžkostmi a při tom podstupujeme různé životní zápasy - jak přežijeme v současné turbulentní době, z čeho pak zaplatíme účty, a budu mít ještě za měsíc zaměstnání? Ale to není to jediné o co zápasíme - rodinné vztahy, náš vztah k Pánu Bohu pod tlakem světa.

O co a jak zápasil Jákob? A jak ho Pán Bůh změnil, když procházel těžkostmi si poslechněte v záznamu dnešního kázání Pavla Smilka - Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jákob - úskočný. Jak výstižné. Oklamal bratra a sebral mu prvorozenství. Oklamal otce a získal požhnání prvorozeného. Ale pak okusil sám, jaké je být podveden.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o problémech, se kterými se potýkal praotec Izraele Jákob ve své rodině - Složité vztahy Jákoba a jeho žen.