• Angličtina, vztahy, sporty a zábava…

    Zajímá tě něco z toho? Nebojíš se party mladých lidí? A máš čas od 29. července do 5. srpna? Pak je toto určeno právě pro tebe wink

Dne Uveřejněno v Kázání.

Podle Wikipedie je spravedlnost jedním ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to dokonce nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“. A sv. Augustin napsal, že „bez spravedlnosti, pokud nesledují společný zájem, co jiného jsou království než velké loupeže?“
Bible o Bohu mluví jako o tom, kdo je skutečně spravedlivý. Jaký je spravedlivý Bůh?

Nad tím se zamýšlel Pavel Smilek v dalším z výkladů série Boží obrazy v Bibli - Bůh jako spravedlivý Soudce.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Přestavte si, že byste se mohli setkat s nějakou významnou osobností. A co se setkat s tou nejvýznamnější osobností celého Vesmíru, Pánem Bohem? Co byste dali za to mít s ním vztah?
Záznam dalšího kázání Pavla Coufala z cyklu Boží portréty v Bibli je k poslechu zde - Bůh jako Kněz.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý člověk v něco nebo někoho věří - všichni jsme tak nějak „věřící“. A to navzdory všem „silným“ řečem, že si jako lidé na všechno stačíme sami. Toužíme po tom, aby smrtí náš život nekončil a bylo nějaké Nebe a někdo „nad námi“. A pokud existuje, je vůbec možné toho Někoho poznat?
Pokud jste nemohli být v neděli u toho, můžete si poslechnout záznam rozhlasové bohoslužby zde - Bůh vystupující ze skrytosti.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je Bůh? Každý asi máme své představy, ale On je mnohem víc! A přesto je poznatelný a dává se nám poznat. Dal nám své Slovo a přišel jako Slovo - Pán Ježíš Kristus.

Kazatel Pavel Coufal dnešním kázáním uvedl novou sérii - Boží portréty v Bibli. Poslechněte si jeho záznam - Bůh umí tvořit všechno nové.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se řekne slovo kněz, řadě lidí naskočí představa člověka, který je minimálně jiný. V našich končinách chodí ve zvláštním oděvu, není ženatý apod.
Ve Starém zákoně byl kněz opravdu někdo oddělený, čistý, svatý. Pro jejich službu platily řády, které měli dodržovat… proto, aby ukazovali na něco trvalejšího, většího, vyššího - budoucího Velekněze. Ale i o nás křesťanech se v Bibli, v Novém zákoně mluví jako o královském kněžstvu.

Daří se nám být oddělení, čistí, svatí? A jak se to dařilo kněžím ve Starém zákoně? Na biblické hodině mluvil o kněžství Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Co znamená, že jsme královské kněžstvo.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Boží slovo nás mění. Je živé a mocné. Proniká do samé podstaty lidského bytí. A je to obrovský dar a milost, že má Pán celého Vesmíru trpělivost s někým tak nicotným jako je člověk, když nás mění z těch, kteří jsou pokřiveni hříchem, do podoby svého Syna.

Poslechněte si další část výkladu 119. Žalmu - Boží slovo mění náš život.