Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí si myslí, že je křesťanství souborem jakýchsi pouček, příkazů a zákazů zamračeného přísného trestajícího vzdáleného Boha. Neustále pod dohledem a peskovaní nejvyšším Kontrolorem. A přitom nic není vzdálenějšího pravdě! Vztah. Osobní vztah s živým, milujícím, blízkým, spravedlivým Otcem.

Poslechněte si záznam nedělního kázání Pavla Coufala o vztahu lásky Boha k člověku a člověka k Bohu - Bůh se nám zjevuje.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je rozdíl mezi slavením Vánoc u nás, ve střední Evropě a ve Spojených státech? Často vidíme shon a předbíhání se v kupování dárků, pečení cukroví. Ale co je skutečnou podstatou Vánoc a z ní v té současné době zůstalo?

O tom povídal na biblické hodině v rámci Adventních čtvrtků misionář Brian Eichelberger a vy si můžete poslechnout její záznam - Co nám zůstalo z Vánoc?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Už více než 2,5 roku probíhá na Ukrajině ozbrojený konflikt. Je to už poměrně dlouho, pro zpravodajství to už není až tak aktuální a lidé po nějaké době otupí. To ale neznamená, že se to neděje. Lidé pořád trpí, umírají. Jiní se dopouští násilí, jak fyzického, tak hlavně psychického. Ale jsou lidé, a není jich málo, kterým to není jedno a pomáhají - na dálku nebo na místě.

Poslechněte si záznam besedy s Michalem „Kody“ Kislickim, který už 2 roky na Ukrajině pomáhá - Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Z historie je známe, že národy Blízkého východu byli pastevci. To se týkalo i Izraelců. Řad z nich měla velká stáda. Když Ježíš ve svých podobenstvích mluvil o pastýři a ovcích, všichni věděli, co to znamená být pastýřem a jaký by měl být.
O jakém pastýři ale Ježíš skutečně mluví? Jaký je?

Poslechněte si záznam biblické hodiny o tom nejlepším pastýři - Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bible říká, že jsme vykoupeni. Ale víme z čeho jsme byli vykoupeni, kde jsme byli a kde jsme teď?

Poslechněte si záznam čtvrteční biblické hodiny, kde o vykoupení, jeho smyslu a důsledcích mluvil Zdeněk Pokorný - Z čeho nás Ježíš vykoupil?.

Podělte se s námi i vy o svůj příběh z čeho vás Bůh vykoupil a napište nám. Kontakty najdete zde.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jestliže má něco nový začátek, je jasné, že už něco jiného začalo dřív. A jsou nasnadě otázky, co se nepovedlo, proč to tedy všechno muselo začít znovu a jak to mělo původně vypadat.

O novém začátku života s Pánem Bohem mluvil ve svém křestním kázání Pavel Coufal - Všechno má svůj začátek

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se dříve narodilo dítě, nejen rodiče, ale i příbuzní, sousedé a další lidé se radovali. V současnosti žijeme v době, kdy jsou děti na jedné straně až zbožňované a na druhé straně nechtěné, na obtíž, v lepším případě se pak dávají k adopci, v horším zabíjejí při potratu.

Poslechněte si adventní kázání Pavla Smilka o chvalozpěvu a proroctví Zachariáše při narození jeho syna Jana Křtitele - První adventní neděle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je Bůh, ke kterému se každý den obracíme, hledáme ho, žijeme před ním? Popsat ho slovy jako je úžasný, dokonalý, svatý, laskavý, milující apod. je možné, ale nestačí to. A pokud řekneme, že je Pán Bůh dobrý, jaké je to pak žít s ním každý den? O tom všem přemýšlel ve svém kázání Pavel Coufal - Bůh se o mě stará.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Evangelium, evangelizace… Asi jsme to každý slyšeli mnohokrát. Je tedy vůbec možné říct něco nového?

Kazatel Pavel Coufal mluvil na čtvrteční biblické hodině o strachu z odmítnutí, strachu, jak říct tu Dobrou zprávu co nejlépe, strachu ze ztráty vztahů. Ale hlavně o odvaze a naději. Záznam je k poslechu zde - Umíte vysvětlit lidem evangelium?.