Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh se narodil na tento svět jako malé dítě. Stal se jedním z nás lidí. Boží Syn. Apoštol Jan o něm napsal, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

Poslechněte si záznam z dalšího advetního setkání, na kterém Pavel Coufal hovořil s Markem Titěrou, kazatelem sboru BJB ve Zlíně o božství a lidství Ježíše Krista - Bůh nebo člověk?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je rozdíl mezi slavením Vánoc u nás, ve střední Evropě a ve Spojených státech? Často vidíme shon a předbíhání se v kupování dárků, pečení cukroví. Ale co je skutečnou podstatou Vánoc a z ní v té současné době zůstalo?

O tom povídal na biblické hodině v rámci Adventních čtvrtků misionář Brian Eichelberger a vy si můžete poslechnout její záznam - Co nám zůstalo z Vánoc?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Už více než 2,5 roku probíhá na Ukrajině ozbrojený konflikt. Je to už poměrně dlouho, pro zpravodajství to už není až tak aktuální a lidé po nějaké době otupí. To ale neznamená, že se to neděje. Lidé pořád trpí, umírají. Jiní se dopouští násilí, jak fyzického, tak hlavně psychického. Ale jsou lidé, a není jich málo, kterým to není jedno a pomáhají - na dálku nebo na místě.

Poslechněte si záznam besedy s Michalem „Kody“ Kislickim, který už 2 roky na Ukrajině pomáhá - Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Z historie je známe, že národy Blízkého východu byli pastevci. To se týkalo i Izraelců. Řad z nich měla velká stáda. Když Ježíš ve svých podobenstvích mluvil o pastýři a ovcích, všichni věděli, co to znamená být pastýřem a jaký by měl být.
O jakém pastýři ale Ježíš skutečně mluví? Jaký je?

Poslechněte si záznam biblické hodiny o tom nejlepším pastýři - Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.“ - tak začíná „své“ evangelium Matouš. Začíná židovskými hrdiny víry, bojovníkem Davidem a zakladatelem Izraele Abrahamem a odkazuje na ně někým tak kontroverzním jako je Ježíš Kristus, kterého ukazuje jako právoplatného Mesiáše, Spasitele, naplňujícího zaslíbení Zákona.
Spasitele, kterého potřebovali nejobyčejnější lidé i elity Izraele, ke kterým se Matouš obrací. A stejně tak i každý z nás teď po 2 tis. letech - potřebujeme Ježíše!

Poslechněte si adventní pozvání ke Spasiteli, jehož narozeniny budeme za týden slavit - Bůh s námi a pro nás.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí si myslí, že je křesťanství souborem jakýchsi pouček, příkazů a zákazů zamračeného přísného trestajícího vzdáleného Boha. Neustále pod dohledem a peskovaní nejvyšším Kontrolorem. A přitom nic není vzdálenějšího pravdě! Vztah. Osobní vztah s živým, milujícím, blízkým, spravedlivým Otcem.

Poslechněte si záznam nedělního kázání Pavla Coufala o vztahu lásky Boha k člověku a člověka k Bohu - Bůh se nám zjevuje.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jestliže má něco nový začátek, je jasné, že už něco jiného začalo dřív. A jsou nasnadě otázky, co se nepovedlo, proč to tedy všechno muselo začít znovu a jak to mělo původně vypadat.

O novém začátku života s Pánem Bohem mluvil ve svém křestním kázání Pavel Coufal - Všechno má svůj začátek

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se dříve narodilo dítě, nejen rodiče, ale i příbuzní, sousedé a další lidé se radovali. V současnosti žijeme v době, kdy jsou děti na jedné straně až zbožňované a na druhé straně nechtěné, na obtíž, v lepším případě se pak dávají k adopci, v horším zabíjejí při potratu.

Poslechněte si adventní kázání Pavla Smilka o chvalozpěvu a proroctví Zachariáše při narození jeho syna Jana Křtitele - První adventní neděle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je Bůh, ke kterému se každý den obracíme, hledáme ho, žijeme před ním? Popsat ho slovy jako je úžasný, dokonalý, svatý, laskavý, milující apod. je možné, ale nestačí to. A pokud řekneme, že je Pán Bůh dobrý, jaké je to pak žít s ním každý den? O tom všem přemýšlel ve svém kázání Pavel Coufal - Bůh se o mě stará.