Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se loučíme s někým blízkým, říkáme to nejdůležitější. Když teroristé s letadly narazili do Světového obchodního centra v New Yorku, v telefonátech znělo jen „mám tě rád, ráda, miluju tě“.

Když odcházel Pán Ježíš ke svému Otci do Nebe, i nám svým následovníkům, křesťanům, i když je stále s námi ve svém Duchu, předal to nejdůležitější. O tom, co to je mluvil ve svém kázání Pavel Coufal a vy si můžete poslechnout jeho záznam - Kažte evangelium všemu stvoření

Dne Uveřejněno v Kázání.

Už jste někdy přemýšleli, jaký by byl váš život, kdybyste v něm neměli vůbec žádnou naději, kdyby všechny vyhlídky halila jen mlha a tma? A možná se někdo z vás právě teď takto cítí.

Tomáš Ilgner při službě mládeže na čtvrteční biblické hodině mluvil o tom, že takhle život končit nemusí a nemá. Poslechněte si její záznam o naději ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista - Program mládeže.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Evangelium, to je dobrá zpráva. Ale co je vlastně ta dobrá zpráva, kterou sdílíme? A umíme ji vůbec sdílet? Říkáme lidem, to co opravdu potřebují slyšet?

Na semináři o evangelizaci o svých zkušenostech se sdílením evangelia mluvil Zdeněk Uhlík - Seminář o evangelizaci.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Přestavte si, že byste se mohli setkat s nějakou významnou osobností. A co se setkat s tou nejvýznamnější osobností celého Vesmíru, Pánem Bohem? Co byste dali za to mít s ním vztah?
Záznam dalšího kázání Pavla Coufala z cyklu Boží portréty v Bibli je k poslechu zde - Bůh jako Kněz.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jestliže mluvíme o vykoupení, je potřeba si uvědomit, že v sobě obsahuje několik částí. Musí tu být někdo, kdo je v nějaké nesvobodě a nutně potřebuje zachránit, ale sám to nezvládne. Na druhé straně je pak někdo, kdo vystupuje v roli zachránce, vykupitele, který nasadí vlastní síly, finance a někdy i život pro záchranu.

Záznam kázání Pavla Coufala o Bohu jako našem Vykupiteli si můžete poslechnout zde - Bůh jako mocný Vykupitel.

Dne Uveřejněno v Kázání.

My lidé žijící v novozákonní době někdy vnímáme toho starozákonního Pána Boha jako přísného, trestajícího soudce a krále. Zatímco v Novém zákoně ho často vidíme jako Otce milujícího a odpouštějícího. Ale je to skutečně tak? Jaký je tedy Bůh jako Otec?

Na tuto otázku se snažil odpovědět ve svém kázání Zdeněk Pokorný. Záznam najdete zde - Bůh jako milující Otec.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Podle Wikipedie je spravedlnost jedním ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to dokonce nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“. A sv. Augustin napsal, že „bez spravedlnosti, pokud nesledují společný zájem, co jiného jsou království než velké loupeže?“
Bible o Bohu mluví jako o tom, kdo je skutečně spravedlivý. Jaký je spravedlivý Bůh?

Nad tím se zamýšlel Pavel Smilek v dalším z výkladů série Boží obrazy v Bibli - Bůh jako spravedlivý Soudce.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se řekne slovo kněz, řadě lidí naskočí představa člověka, který je minimálně jiný. V našich končinách chodí ve zvláštním oděvu, není ženatý apod.
Ve Starém zákoně byl kněz opravdu někdo oddělený, čistý, svatý. Pro jejich službu platily řády, které měli dodržovat… proto, aby ukazovali na něco trvalejšího, většího, vyššího - budoucího Velekněze. Ale i o nás křesťanech se v Bibli, v Novém zákoně mluví jako o královském kněžstvu.

Daří se nám být oddělení, čistí, svatí? A jak se to dařilo kněžím ve Starém zákoně? Na biblické hodině mluvil o kněžství Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Co znamená, že jsme královské kněžstvo.