Dne Uveřejněno v Kázání.

Milost úzce souvisí s odpuštěním. A odpuštění je nespravedlivé, nezasloužené. Milost je tedy nespravedlivá. Nemůžeme si ji ničím zasloužit.
Pán Bůh nám odpustil a dal nám milost skrze oběť Pána Ježíše Krista. Ale totéž chce, abychom dělali i v našich vztazích - odpouštěli.

Záznam kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Milost v našich vzájemných vztazích.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Představte si, že byste dnes zemřeli a stáli před samotným Pánem Bohem, který by vám položil otázku, proč by vás měl přijmout do nebe. Co byste odpověděli? Ta otázka znamená na co v životě spoléháš.

Je jedno, že někdo nevěří, že je Bůh, a že by před ním jednou takto měl stát. Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. Záznam o Boží milosti jako jediné možnosti spasení je k poslechu zde - Boží milost v našem spasení.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Na Nový rok si přejeme navzájem mnoho dobrých věcí - zdraví, štěstí, i když o něm má každý jinou představu, úspěchy v práci, podnikání, církvi. Přejeme si to lepší než v předchozím roce. Ale jako v každém předchozím roce jsme byli svědky nebo dokonce účastníky různých zmatků, nebo dokonce útoků a válek, které nejsou až tak daleko od nás. Ale máme naději. Pevnou naději, která není v lidech, nestojí a nepadá na našich schopnostech, úspěších nebo neúspěších. Naštěstí pro nás je pevná naděje v Panu Bohu - Hleďme dál s nadějí.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh se narodil na tento svět jako malé dítě. Stal se jedním z nás lidí. Boží Syn. Apoštol Jan o něm napsal, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

Poslechněte si záznam z dalšího advetního setkání, na kterém Pavel Coufal hovořil s Markem Titěrou, kazatelem sboru BJB ve Zlíně o božství a lidství Ježíše Krista - Bůh nebo člověk?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Příběh o marnotratném synu asi většina lidí považuje za notoricky známý a často si myslíme, že už nás přece nemůže překvapit. Ale…

Proč třeba odchází mladí lidé z domu? Jaké mají důvody? Útěk před násilím? Osamostatnění se? A co ti, co zůstávají doma - kolik je třeba teď dospělých dětí, které žijí na úkor rodičů?

Někdy se můžeme poznat v jednom i druhém synu - útěk před milujícím Otcem i samospravedlivost, kdy přesně víme, jak by měli ti první činit pokání.
Staré kázání a přece nové. Záznam je zde - Úžasný příběh o milosti.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Cílem křesťanů je více znát Pána Boha skrze Pána Ježíše Krista. Ale nejen o něm vědět, ale být mu blíž. A když jsme mu blíž, mění se naše myšlení, postoje a život vůbec.

Čtvrteční kázání Pavla Coufala si můžete poslechnout ze záznamu zde - Boží milost ve Starém zákoně

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.“ - tak začíná „své“ evangelium Matouš. Začíná židovskými hrdiny víry, bojovníkem Davidem a zakladatelem Izraele Abrahamem a odkazuje na ně někým tak kontroverzním jako je Ježíš Kristus, kterého ukazuje jako právoplatného Mesiáše, Spasitele, naplňujícího zaslíbení Zákona.
Spasitele, kterého potřebovali nejobyčejnější lidé i elity Izraele, ke kterým se Matouš obrací. A stejně tak i každý z nás teď po 2 tis. letech - potřebujeme Ježíše!

Poslechněte si adventní pozvání ke Spasiteli, jehož narozeniny budeme za týden slavit - Bůh s námi a pro nás.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí si myslí, že je křesťanství souborem jakýchsi pouček, příkazů a zákazů zamračeného přísného trestajícího vzdáleného Boha. Neustále pod dohledem a peskovaní nejvyšším Kontrolorem. A přitom nic není vzdálenějšího pravdě! Vztah. Osobní vztah s živým, milujícím, blízkým, spravedlivým Otcem.

Poslechněte si záznam nedělního kázání Pavla Coufala o vztahu lásky Boha k člověku a člověka k Bohu - Bůh se nám zjevuje.