• Angličtina, vztahy, sporty a zábava…

    Zajímá tě něco z toho? Nebojíš se party mladých lidí? A máš čas od 29. července do 5. srpna? Pak je toto určeno právě pro tebe wink

Dne Uveřejněno v Kázání.

Často používáme masky, za kterými skrýváme své motivy nebo emoce. Skrývat, abychom získali nějaké výhody nebo naopak skryli svou zranitelnost. Žalmy nás ale učí, že před Pánem Bohem si na nic hrát nemusíme. Pán Bůh nás zná a přesto, že jsme pošpinění hříchem, stojí o nás. Stojí o upřímný, otevřený vztah.

Poslechněte si další kázání z cyklu výkladu Žalmů, tentokrát v podání Pavla Smilka - Řekni Bohu, co cítíš.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Představte si, že se přestěhujete do nového domu, ale přijde tornádo a dům a okolí zničí. A pak přidete o práci.

Poslechněte si příběh amerického studenta, který sdílel příběh své rodiny, jak se postarala církev a jak se postaral Pán Bůh. Poslechněte si záznam zde - Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů.

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu záznamu.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh je svatý. Co to pro znamená? Čistý, Oddělený… Je oddělený od hříchu. Jeho velikost budí bázeň. Jeho silou je láska k právu. Nesnese na rozdíl od lidských soudů žádné porušení pravidel, která stanovil. Za porušení musí přijít trest. Ale máme naději a o ní ve svém kázání hovořil Jan Ondarza. Záznam si můžete poslechnout zde - Náš Bůh je svatý.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když přichází Bůh do našeho života, může se stát, že jej změní. Naše přirozenost ale spíš lne k „jistotám“. A často je takovou jistotou náboženství, kde má Bůh své pevné místo a neohrožuje nás. Nebo i hřích, který si dovedeme mistrně vysvětlovat…

Poslechněte si záznam nedělního kázání Luďka Brdečka - Kdo najde pravdu?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

To, že jsme Boží děti rozhodně neznamená, že budeme mít bezproblémový život. Právě naopak. Často se jako křesťané dostáváme do situací, které bychom si dobrovolně nevybrali. Okolnosti, ať dobré nebo špatné, ale nejsou měřítkem duchovnosti.

Jaký je pak ale postoj k takovým okolnostem? O tom ve svém kázání hovořil bratr Milan Kern a jeho záznam si můžete poslechnout zde - Skloňme se před Bohem nejen svými ústy.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Ale i když nás Pán Bůh mění, stále v nás zůstává kousek „starého člověka“ - jak může Pán Bůh odpustit takovému lumpovi! Zabil tolik lidí. Nebo obelhal a ukradl tolik peněz! Jak lidské… Ale hřích před Pánem Bohem je hříchem ať je to malá lež, svévole nebo vražda.

Všichni jsme více či méně podobni Jonášovi - máme strach, utíkáme před zodpovědností, zlobíme se nad Boží spravedlností a jsme schopní poučovat Pána Boha, jak by to měl dělat... Ale každý z nás máme naději. V Kristu.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala - Může náboženský člověk nesnášet Boha?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Máme sloužit Bohu. Když jsou okolnosti dobré, daří se nám, sloužíme rádi. Ale co tehdy, když se nedaří a třeba to i bolí? Přišli jsme o práci nebo se objevila nemoc. Co pak?
Máme sloužit stále. A ještě z toho mít radost! Ale jak? Jde to vůbec?

O tom, proč se radovat a sloužit za všech okolností hovořil na čtvrteční biblické hodině Marek Žitný. Záznam je k poslechu zde - Sloužit Bohu je radost!.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Hospodin kraluje, ujal se vlády. A není to takové, jako když se nějaká osobnost získá vliv na nějakém území než je po určité době nahrazena nebo sezazena.
Jeho moc není dočasná a omezená. Bůh nemá v celém vesmíru konkurenta - všemocný, věčný, neporazitelný Bůh. Je tak úplně jedno, jaký je letopočet, ale Bůh vládne.

Jak na tuto skutečnost můžeme reagovat? O tom hovořil ve svém kázání Zdeněk Pokorný. Záznam je k dispozici zde - Hospodin vládne, ať to uznáš, nebo ne.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Člověk více vnímá negativní zprávy než pozitivní, protože informují o potencionálním nebezpečí. Náš lidský mozek takové zprávy více vybudí a je pak zpracovává s vyšší prioritou. Jsme ve sdělovacích prostředcích těmito zprávami zaplavování, protože jsou právě z takových důvodů lépe „prodejné“. Ale doprostřed toho všeho přichází Pán Bůh a přináší dobrou zprávu -

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Smilka o Božím pevném spravedlivém majestátu a radosti, kterou Pán Bůh přináší - Chválme Boha uprostřed národů.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Každý z nás máme naději. V Kristu. Bůh nás miluje a nechce, aby žádný člověk zahynul. A je jedno jestli jsme nějací VIP nebo bezdomovci. Pokud jsme bez Krista, jsme na tom stejně.

Poslechněte si záznam kázání Rasťa Kvasňovského a kazatele Pavla Coufala - Může se člověk hluboce změnit?.