Dne Uveřejněno v Kázání.

Starozákonní oběť nemůže úplně očistit od hříchu. A tak první smlouva byla pouze náznakem lepšího, budoucí smlouvy, kterou s námi uzavřel Kristus svou obětí na kříži. Jedině On, vtělený Bůh, který byl bez hříchu, byl tou dokonalou obětí, která nás může očistit.

Co to pro nás znamená? Poslechněte si v záznamu kázání Zdeňka Pokorného - Dokonalá oběť Ježíše Krista.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Můžeme mít vztah s tou nejúžasnější bytostí - s Bohem. S tím nejmocnějším v celém vesmíru. S tím, kdo vesmír stvořil. A přitom milujícím, který stojí o někoho tak nepatrného, jako je člověk uprostřed celého vesmíru. Takový vztah můžeme mít. Ale každý vztah má svá psaná i nepsaná pravidla.

K čemu se zavázal ve své smlouvě Bůh a co čeká od nás? Poslechněte si v záznamu nedělního kázání bratra kazatele Pavla Coufala - Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci.

 

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Kým je pro tebe Ježíš? Spasitel, Bůh, Pán života a mnoho dalšího. Ale co Velekněz?
Zdeněk Pokorný mluvil o Pánu Ježíši, dostatečném Veleknězi, který přinesl dostatečnou oběť za každého - žida i „jinověrce“ nebo dokonce bezvěrce, pohana. Záznam si poslechněte zde - Ježíš - náš pravý velekněz.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Ježíš pro nás tím, že podstoupil smrt jako člověk, získal zpět ztracené výsady Božích synů a dcer a stal se dokonalým milosrdným veleknězem. Ale i přesto žádný křesťan není automaticky imunní vůči hříchu. Svět a jeho silná "lákadla" nás mohou strhnout. Musíme být proto pevně zakotveni pravdou evangelia v bezpečném přístavu spásy.

Záznam nedělního kázání si poslechněte zde - Ježíš se ponížil a zvítězil pro nás.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Může křesťan pochybovat o své víře? List židům psal apoštol Pavel právě do situace, kdy křesťané procházeli krizí víry. Na počátku začali s nadšením, statečně vyznávali Krista a snášeli pronásledování. Teď po letech už třeba ani nechodí do církve... Ale není všechno černobílé.
A tak se nabízí otázky jak je to s námi, jaká je naše víra a na čem stojí. Vydržme a poddávejme se malomyslnosti, myšlenkám, jestli to či ono má smysl. Ježíš má smysl, i když není všechno vidět a není jasné hned.

Záznam nedělního kázání bratra kazatele Pavla Coufala je k poslechu zde - Může křesťan pochybovat?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ježíš je jedinečný, Boží syn. Pro něj stojí za to všechno opustit.

To je zvěst, kterou přináší 9. kapitola listu Židům a je platná nejen pro ty, kteří se rozhodovali, jestli odejít „z chrámu“ a vydat se na milost či nemilost svému židovskému okolí, ale i pro nás, protože snášíme podobné věci od svého okolí - v práci, ve škole, ale často i v rodině. Záznam kázání bratra kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Jsme očištěni k službě živému Bohu.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Možná chodíš do církve, děláš věci, které se v církvi dělají. Okusil's, vyzkoušel's, jasně's zjistil, oč jde, a možná dokonce na vlastní kůži's prožil Boží moc. Ale to nestačí. Nestačí dělat to, co ostatní, abys „zapadl“. Jakmile přijdou pochybnosti, a ty přijdou, ke křesťanství se otočíš zády. Proč? Ve skutečnosti totiž nejsi úplně obrácený. Co s tím?

Odpovědi na otázky lidí hledajících i těch, kteří už Kristu uvěřili a touží po jistotě ve vztahu k Bohu, hledal v listu Židům Zdeněk Pokorný a záznam si můžete poslechnout zde - Neochabujte ve víře!.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě se stává, že buď „odpočíváme“ až příliš, ale častější je, že odpočívat vůbec neumíme. A přesto všichni po skutečném odpočinutí toužíme.

Záznam kázání br. kazatele Pavla Coufala o tom, co je a kde najdeme skutečné odpočinutí a co mu brání najdete zde - Kde najdu skutečné odpočinutí?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Lidé zpozorněte, protože Pán Bůh vytáhl trumfové eso! Boží Syn, Ježíš, je výtečnější nad anděly, nad Zákon, nad oběti. Je živým Božím Slovem, dokonalým vyobrazením Boží přirozenosti.

O naléhavosti poselství apoštola Pavla židům si poslechněte v záznamu kázání Zdeňka Pokorného - Bůh se nám zjevil ve svém Synu.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Na Vánoce balíme dárky. Balicí papír má důležitou roli, a někdy se zdá, že je důležitější než to, co je v něm zabaleno. Ale je manželství také takové? Jako krásný balicí papír, který můžeme kdykoli zmuchlat a vyhodit, když se nám už nehodí a radost z „dárku“ pomine? Pokud má manželství cenu popsaného kusu papíru, jakým je papír oddacího listu, pak je to hrozně chudé manželství. Můžeme ho někam založit, ušpinit, zahodit, nahradit jiným… Ale chceme takové manželství? Jaké tedy může a má být?

Přednášku manželského poradce Pavla Rause o manželství a jeho hodnotě si můžete poslechnout zde - Co udělat pro to, aby manželství nebylo jen kus papíru.