• Internet je výborný pomocník, ale také může být velmi nebezpečný - podobně jako zápalky nebo ostrý nůž. A proto, abyste se jako návštěvníci mohli na našich stránkách pohybovat bezpečně, rozhodli jsme se zvýšit úroveň už tak bezpečných stránek na vyšší úroveň.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Na řadě míst Bible jsou různé seznamy lidí - např. rodokmen Pána Ježíše. A často máme tendenci je přeskočit. Ale ti lidé mají v Bibli své místo - jsou to svědkové víry, spolupracovníci na díle Kristově. A tak i v dnešní době nám mají co říct.
Poslední, 16. kapitola listu apoštola Pavla křesťanům v Římě je takových věrných lidí plná. Kdybychom my sami měli vzpomenout na své spolupracovníky, přátele v Kristu, kolik by jich bylo? Ale my JSME SPOLU v boji. Nejsme sami. Budujeme společně krásné dílo, dílo Kristovo.

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Krása společné služby církve.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se apoštol Pavel obrátil, celý jeho život se změnil a stal se služebníkem Ježíše Krista. Jeho služba nebyla jen činná, ale účinná, nesla ovoce. Byla celý jeho život.

Máme často tendence dělat spoustu činností, ale může to skončit tím, že jsme přetíženi. Někomu zase stačí být jen údržbářem. Ale ani jedno nestačí. A naše plány a představy o tom, jak by měly být, po čase narazí a zjistíme, že bez Božího Ducha a citlivosti na to, jaké On má plány, to nejde.

O tom, jaká je účinná služba si můžete poslechnout v záznamu biblické hodiny - Sloužit Bohu tak, aby to dávalo smysl.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaká je dnešní doba, svět, který nás obklopuje? Rozpadají se jistoty, ve světě jsou konflikty, války, lidé utíkají před terorem. A většinu toho nám přinášejí média, která formují naše názory.
Ale co na to všechno říká naše autorita - Boží slovo? Na rozdíl od strachu, který přinášejí média, nás staví před výzvy, ale výzvy v jistotě, kterou máme v Bohu.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Rozumíme době, ve které žijeme?

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bible je v mnoha ohledech praktická. Hovoří do konkrétních životních situací. A jednou z nich je nakládání s penězi a majetkem.

O tom jak hospodařit, abychom nepadli do dluhové pasti hovořil na biblické hodině kazatel Pavel Coufal - Jak nepadnout do dluhů.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Představme si svět bez milosrdenství, ve kterém nás ostatní přijímají jen podle zásluh, kde jsou jen výčitky, nároky bez lásky. Ale co je vůbec milosrdenství? I pro nás křesťany může ale může toto slovo znamenat něco vzdáleného, náboženského.

Záznam kázání Igora Mamojky o milosrdenství ze čtvrtečního setkání v rámci Aliančního týdne modliteb si můžete poslechnout zde - Blahoslavení milosrdní.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Náš Bůh je bohem krásy. A co tvoří je krásné, úžasně rozmanité. My lidé jsme si ale místo této krásy, vybrali raději poznání „dobrého a zlého“. Víme toho mnoho o stvoření - zkoumáme hloubky částic, ze kterých jsou složené atomy, díváme se dalekohledy a vidíme až ranná stádia vesmíru. Čteme lidský genom a hledáme způsoby, jak vyléčit různé nemoci. Ale nic z toho neodstranilo bolest a prázdnotu, kterou máme často v duši.

Kde je můj domov? Ráj jsme ztratili rozhodnutím pro hřích. Ale Bůh nám ukazuje v Bibli, co pro nás připravuje. A každý může přijít a nebude vyhnán. Beránek Ježíš Kristus zemřel i za něj. Stačí jen chtít…

Záznam nedělního kázání Pavla Smilka si poslechněte zde Tam, kde jsem doma.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bible říká, že zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velkým bohatstvím. Jsme bohatí a máme důvod být spokojení.

Ale co když máme dluhy? Bible před nimi varuje, protože nám berou svobodu a vede nás ke splácení. Ale nejsou dluhy jako dluhy. Nejsou jen dluhy finanční, ale i to, kdy dlužíme někomu lásku, blízkost, zájem… Ale takový dluh není možné nikdy splatit.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Dluh, který nesplatíš.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jedno přísloví říká, že „Když dva jedou na koni, jeden vždy tahá za uzdu.“ Každý se máme podřizovat autoritám, ať se nám to líbí nebo ne. I když jsme jen 2, musíme se jeden druhému podřizovat, vyjít si vstříc. Pokud ne, skončíme v chaosu, vzájemných sporech a obviňování.

O podřizování se, úctě a pravomoci autorit hovořil v nedělním kázání Zdeněk Pokorný - Křesťan a světská moc .

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě se nezřídka stává, že se dostaneme do pomyslných kolejí sterotypu, Pána Boha byť nevědomky odsouváme na vedlejší kolej a věci řešíme tak nějak sami. Ale důsledkem toho často je, že se pak dostáváme do situací, kdy jsme zlomení, nevíme si rady, rychlá řešení, která by přinesla úlevu a pomoc, nepomáhají. Čelíme okolnostem, které jsou nad naše síly, možnosti a schopnosti a sami je nezvládneme. Pak znovu hledáme Hospodina.
Ale co když nás Hospodin chce provést mnohem větším zápasem, prožít tak mnohem větší vítězství a poznali tak, že žijeme jen z jeho milosti a ne z vlastních sil. A tak můžeme Pána Boha chválit i když ještě nevíme, co nás čeká a jak všechno dopadne.

Záznam kázání na novoroční verš sboru si můžete poslechnout zde - Nebojte se a neděste se, boj není váš, ale Boží.