Dne Uveřejněno v Kázání.

„Milujte své nepřátele.“ Těžké? Skoro nemožné! A přece nás k tomu pán Ježíš vybízí. Ale sám pán Ježíš je nám vzorem. Ani na kříži, když ho okolostojící tupili, nespílal, ale prosil se za ně, aby je Otec netrestal. Těm, kteří nám ubližují máme žehnat. Oni to totiž potřebují.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ve Zjevení Janově se píše: „Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“

Zkusili jste někdy pít vlažnou vodu? Jestli ne, zkuste to. Chutná jako by byla slizká… Není se čemu divit, že vlažnost, polovičatost Pán Bůh nesnáší. Bůh je vášnivý, když miluje, tak naplno. Když zachraňuje, jde až do krajnosti, stane se člověkem a a obětuje se na kříži. A jaký je náš život, naše víra? Žijeme křesťanský život jenom proto, že se to tak sluší nebo proto, že milujeme Pána Ježíše naplno?

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde Když křesťanem, tak naplno.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás je originál, jsme jedineční a neopakovatelní. Máme různé a někdy podobné schopnosti, ale zároveň máme jedinečné zkušenosti. A pokud jsme se znovuzrodili, máme každý jedinečný dar Ducha Svatého. Ale tato obdarování nejsou pro nás, abychom se jimi chlubili a vyvyšovali se nad ostatní, ale jsou určené pro službu v církvi, těle Kristově, kde máme své jedinečné místo.

Další z výkladů z Pavlova listu Římanům o hledání Boží vůle a našem místě v ní si poslechněte v záznamu nedělního kázání - Jaké je moje místo v Kristově těle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Co je dobré, co je Boží vůle? Máme se před tím „zlým“ světem zavřít, aby nás svět nepošpinil nebo se naopak otevřít světu a dělat všechno proto, abychom se nelišili a byli pro svět co nejpřitažlivější? Ani jedno. Nemáme se přizpůsobovat, ale zároveň máme být světlem pro tento svět. Všimli jste si například, že mořské ryby nemají slané maso? Tak i my máme být podobně jako tyto ryby „nepřizpůsobivé“, nelíbit se světu za každou cenu, ale držet se pevně Pána Ježíše Krista a zároveň mluvit jazykem současných lidí, aby nám rozuměli.

Záznam nedělního kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Jak můžeme rozpoznat Boží vůli.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Dané slovo, alespoň v naší zemi nemá často žádnou váhu, věrnost se moc nenosí. Raději volíme vlastní výhody a pohodlí a nedodržení slova si omlouváme, pokud vůbec. Přesto toužíme po jistotě, aby slovo toho druhého platilo.

Věrný přítel je poklad. Pozná se pozná podle toho, že když se všichni odvracejí, on se vrací.

O tom kdo je opravdový přítel, na kterého je vždycky spolehnutí si můžete poslechnout v záznamu nedělního kázání kazatele Pavla Coufala - Bůh vždy dodrží, co slíbil.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V Janově evangeliu říká Pán Ježíš: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34-35). Svět na nás Krista nepozná podle toho, co děláme, jestli jsme nebo nejsme spravedliví, jestli dodržujeme přikázání. Ano, na to se určitě dívá, ale to není to hlavní. To, co nás i lidi kolem nás zasahuje a může změnit, je Boží láska. Pán Bůh chce v první řadě, abychom milovali. A milovali naplno, až do krajnosti.

Záznam čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Upřímná láska v církvi.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Válka je hrozná věc. Spousta nevinných lidí trpí a umírá. Ale donedávna byly všechny války daleko. Nyní je ale jedna doslova „za rohem“, v Evropě, nějaký 1500km. Dotýká se nás to.

O svých zážitcích při pomoci lidem v oblasti blízko frontové linie hovořili Michal Kislicki a Kryštof Novák. Záznam si můžete poslechnout zde - Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Řada lidí říká, že církev vymývá lidem mozky a dělá z nich nesvobodné „loutky“ bez vlastního názoru. Říkají, že lidé v církvi nejsou svobodní, nemohou říkat a dělat si, co chtějí.

Jak je to? Další z kázání z cyklu nejčastějších otázek si můžete poslechnout zde - Bere křesťanství člověku svobodu?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Ve světě vidíme čím dál víc zla a utrpení. Věříme, že Bůh je dobrý a milující a tak se nabízí otázky: „Kde v tom všem je Bůh? Jak můžeme věřit a důvěřovat Bohu, když toto všechno vidíme?“

Záznam biblické hodiny, ve které se kazatel Pavel Coufal zamýšlel nad smyslem utrpení si můžete poslechnout zde - Jak může dobrý Bůh dovolit utrpení?.