• Internet je výborný pomocník, ale také může být velmi nebezpečný - podobně jako zápalky nebo ostrý nůž. A proto, abyste se jako návštěvníci mohli na našich stránkách pohybovat bezpečně, rozhodli jsme se zvýšit úroveň už tak bezpečných stránek na vyšší úroveň.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Zákony byly dány proto, aby byly dodržovány. Ale zároveň nám ukazují - zvlášť v případě Zákona daného od Boha - jak nedokonalí a neschopní jsme je dodržovat. S Božím zákonem se ovšem věci mají trošku jinak - tak, jako ho nejsme schopni dodržet, nejsme na jeho dodržování sami. Jaký je vztah člověka, který uvěřil Kristu, k zákonu, i o tom mluvil Pavel Coufal v kázání Jsi svobodný od zákona.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě přicházejí rozličné zkoušky a pokud máme důvěrný vztah s Bohem, jako křesťané v nich jsme v nich s ním. Spoléháme na něj, modlíme se, prosíme ho o to, aby byl s námi. Řada z nich jsou velmi těžké. Ale co když je to chvíle, kdy umíráme? Kdy jsme pro svou víru zabíjeni? Co může člověk v takovou chvíli prožívat? Strach, úzkost z toho, co přichází, žil jsem snad zbytečně, kde je Bůh?

Štěpán byl plný Ducha a modlí se k Bohu. Říká podobné věci jako Ježíš na kříži. A přesto je jeho modlitba jiná. V čem? Kázání si můžete poslechnout zde - Štěpán: modlitba mučedníka.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás zažil někdy nějakou bolest. Větší, menší, ty, které rychle pominuly nebo zase ty, které jsou dlouhodobé. Jak jednáme v bolesti? Modlíme se? A pokud ano, tak jak a za co?

Asi nejznámější biblickou postavou, která prožívala intenzivní, hlubokou bolest, je Jób. A Pavel Coufal o něm a jeho modlitbě hovořil ve svém kázání, které si můžete poslechnout zde - Jób: volání uprostřed bolesti.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice proviňovali.“ Jak je to podobné naší době! I my často raději hledáme různé „fígle“, jak slyšet hlas Ducha Božího, a přitom Bůh už od zahrady Eden stojí o naše přátelství.

O tom, jak se k hříchu národa postavil kněz Ezdráš hovořil Štěpán Exner a vy si můžete záznam poslechnout zde - Ezdráš: vyznávám hříchy národa.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jste nemocný, do měsíce pravděpodobně zemřete… Jak bychom reagovali, kdyby nám např. doktor řekl takovou zprávu? Vždyť máme tolik plánů a věcí, které ještě musíme udělat…

Král Chizkijáš důvěřoval Bohu, i když na Judu doléhalo obléhání asyrskými vojsky. A teď se dozvídá, že zemře. O tom, jak šel před Pána Boha, hovořil ve svém kázání Zdeněk Pokorný. Záznam je zde - Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Práce na Božím díle není možná bez modlitby. A nejen motlitby, kdy se modlíme sami, ale když se modlíme jeden za sebe navzájem. Budujeme tím důvěrný vztah s Bohem a jeden s vzájemné společenství, kdy neseme jeden druhého.

O modlitbě radosti a důvěry apoštola Pavla za spolupracovníky hovořil ve svém kázání Jiří Weber a záznam si můžete poslechnout zde - Pavlova modlitba za spolupracovníky.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Doba proroka Abakuka je doba nejistot. Král Jóšiáš přecenil své síly a egyptský faraon ho porazil a zabil. Co s námi bude? Ale Abakuk vidí Hospodina, silného Boha Izraele: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.“

Bůh navzdory všem okolnostem, tak by se dalo nazvat kázání Martina Adama - Abakuk: modlitba jako naprostá důvěra v Boha

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě nás někdy potkávají situace, se kterými si nevíme rady. Jsou jako obrovské balvany a my s nimi nemůžeme hnout. Taková byla i situace židovského národa, když Jeruzalém obléhalo asyrské vojsko. Bůh sám bojoval, do rána je pobil a obránci města ani nehnuli prstem. Když Bůh bojuje, kdo může obstát?

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože.