Dne Uveřejněno v Kázání.

V poslední knize Bible, Zjevení Janově, Bůh říká, že je lepší být chladný než vlažný. Současná doba je vlažná. Je to doba, kdy jsou si všechna náboženství rovna a křesťanství? Ježíš? Je lepší o něm raději nemluvit. Není to in… Takový je současný svět. Ale jak může být tento svět zaměřený na „JÁ“ změněn, když Ježíš, ta jediná cesta, nehoří v našich srdcích?

O boji proroka Eliáše proti duchovní temnotě v době vlády krále, která je tak podobná naší době, si můžete poslechnout v záznamu z biblické hodiny, kterou vedl Marek Žitný - Elijášův zápas s duchovní temnotou.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Často máme plány udělat to či ono. A někdy chceme udělat i něco velkého pro Pána Boha, proto, aby se šířilo Boží království. Ale stává se, že Bůh mívá jiné plány. Např. Josef Korbel, důstojník Armády spásy, který se na podzim 1949 chystal s celou rodinou k odjezdu na misii do Jižní Afriky. Den před byl ale zatčen agenty StB, uvězněn a poté ve zinscenovaném procesu odsouzen na 12let. Když se modlil a ptal se Pána Boha proč se to stalo, se ho Bůh dotkl a on slyšel, že si ho Bůh chce použít právě na tomto místě, kam by se zvěst evangelia těžko dostala.

O plánech krále Davida a záměrech Božích mluvil ve svém kázání Štěpán Exner. Záznam si můžete poslechnout zde - David: co jsem já, že mi tak žehnáš?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mojžíš, muž podle Božího srdce. Ten Mojžíš, který se bál jít do Egypta podle Boží vůle, se nyní přimlouvá za „svůj“ národ, když zhřeší. Prosí Pána Boha, Stvořitele, aby národ nejen nezničil, ale aby zůstal uprostřed a byl ochoten jít do zatracení namísto Izraele. Vnímal, že i cesta do zaslíbené země bez Pána Boha nemá cenu! Pán Bůh Mojžíše znal, viděl do jeho srdce a nechal se „obměkčit“.

Záznam kázání kazatele Milana Kerna o mojžíšově boji za vyvolený národ si můžete poslechnout zde - Mojžíšovy přímluvy za rebely

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh řekl a Jákob poslechl. Jaká proměna Úskočného! Z člověka, který lstí získal prvorozenství se stává člověk, který říká: „Nejsem hoden tvého milosrdenství a věrnosti.“

Záznam kázání Zdeňka Pokorného o boží věrnosti a proměně člověka v Boží režii si můžete poslechnout v archivu - Jákob: modlitba a zápas s Bohem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsme spasení z víry a tak jsme v pohodě, Pán Bůh nám odpustil, jsme pod milostí a skutky si cestu do nebe nevydláždíme. Můžeme si tedy dělat co chceme, klidně i hřešit. Máme v kapse bianco šek, letenku do nebe a život si uděláme jak chceme… Řada lidí takhle přemýšlí. Ale jaký je to omyl!

Pavel Coufal o milosti a odpuštění a tom, jak se náš život měnií, když pustíme do života Ducha Svatého mluvil v nedělním kázání. Záznam si můžete poslechnout zde - Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás zhřešil a hřeší. Proti Bohu, proti lidem. Ale to zasluhuje odsouzení a zavržení.

Jediné, co to může změnit je láska. Hluboká, která jde i přes zranění a bolest a právě proto odpouští, protože láska je silnější. To prožíval i král David, který nechal úkladně zabít svého přítele, jen aby mohl být s jeho ženou, kterou předtím svedl.

O hříchu a velikosti Boží lásky a odpuštění přemýšlel ve svém kázání Jiří Konvalinka a záznam si můžete poslechnout zde - David: smiluj se nade mnou, Bože.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mojžíš se modlí za celý národ a prosí Pána Boha za odpuštění nevěrnosti. Chana se modlí za sebe, aby měla dítě. Není to sobecké? Chana je nešťastná. A kam jinam by měla jít, než k Pánu Bohu, říct to Tomu, kdo nás miluje.

Záznam kázání Marka Žitného si můžete poslechnout zde - Chana: modlitba za dítě.

Dne Uveřejněno v Svědectví.

Víra Pánu Bohu je osobní, slovy nepředatelná. Každý ji, stejně jako vztah s Pánem Bohem prožívá osobně. A přesto je potřeba, abychom si o tom, jak s Ním žijeme, povídali.

O své svědectví, jak Pán Bůh jednal se na biblické hodině podělili manžele Dedeciusovi, kteří např. za minulého režimu nahrávali ve svém rodinném domku křesťanské písně, ale nejen to. O svém rozhodnutí pro Pána Boha mluvila sestra Zora Musilová. A sestra Titerová povídala o svém setkání s Dedeciusovými.