Dne Uveřejněno v Kázání.

Bůh řekl a Jákob poslechl. Jaká proměna Úskočného! Z člověka, který lstí získal prvorozenství se stává člověk, který říká: „Nejsem hoden tvého milosrdenství a věrnosti.“

Záznam kázání Zdeňka Pokorného o boží věrnosti a proměně člověka v Boží režii si můžete poslechnout v archivu - Jákob: modlitba a zápas s Bohem.

Dne Uveřejněno v Svědectví.

Víra Pánu Bohu je osobní, slovy nepředatelná. Každý ji, stejně jako vztah s Pánem Bohem prožívá osobně. A přesto je potřeba, abychom si o tom, jak s Ním žijeme, povídali.

O své svědectví, jak Pán Bůh jednal se na biblické hodině podělili manžele Dedeciusovi, kteří např. za minulého režimu nahrávali ve svém rodinném domku křesťanské písně, ale nejen to. O svém rozhodnutí pro Pána Boha mluvila sestra Zora Musilová. A sestra Titerová povídala o svém setkání s Dedeciusovými.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Adam, první člověk svým pádem vešel do světa hřích. Všichni jsme jím „nakaženi“. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez hříchu… až na Ježíše Krista, vtěleného Boha. Kristus svou poslušností na sebe vzal všechny hříchy, i hřích Adama a tak hřích, smrt přemohl.

O naději, životní šanci, kterou nám Bůh svou milostí, kdy nám v Kristu hříchy odpouští a očišťuje nás navzdory našemu hříšnému „JÁ“ mluvil ve svém kázání Pavel Smilek st. Záznam je k dispozici zde - Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Dnes se 7 bratrů a sester, kteří se rozhodlo svým křtem vyznat svou víru, kdy se rozhodli přijmout Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele.

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala a Igora Mamojky, kazatele Armády spásy v Brně si můžete poslechnout zde - Křest - červen 2015, Křest - červen 2015.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žádný člověk není před Bohem spravedlivý, nikdo není bez hříchu a tak tvrzení, že mě Bůh přijme, protože přece nejsem až tak špatný je lež, největší lidský omyl. Ale Pán Bůh nám dal možnost, jak můžeme být navzdory našim hříchům přijati a ospravedlněni vírou Bohu.

O tom, jaký byl život a víra otce víry Abrahama mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a vy si jej můžete poslechnout zde - Víra, která prožije zázraky.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsme spasení z víry a tak jsme v pohodě, Pán Bůh nám odpustil, jsme pod milostí a skutky si cestu do nebe nevydláždíme. Můžeme si tedy dělat co chceme, klidně i hřešit. Máme v kapse bianco šek, letenku do nebe a život si uděláme jak chceme… Řada lidí takhle přemýšlí. Ale jaký je to omyl!

Pavel Coufal o milosti a odpuštění a tom, jak se náš život měnií, když pustíme do života Ducha Svatého mluvil v nedělním kázání. Záznam si můžete poslechnout zde - Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

 

Dne Uveřejněno v Kázání.

Čeho si v životě opravdu ceníte? Co myslíte, že má skutečnou hodnotu? A co byste chtěli opravdu získat? A co byste chtěli dostat od Pána Boha. Král Šalomoun prosil o moudrost… A dostal ji.

Na biblické hodině o tom, co dostal od Pána Boha, hovořil Zdeněk Pokorný. Záznam si můžete poslechnout zde - Čím se v životě chlubíš ty?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když chcete jít např. na koncert, musíte si koupit vstupenku. Něco vás to stálo. Ale co když někdo projde dovnitř nezabezpečeným zadním vchodem zadarmo? Nenaštvalo by vás to? Vy jste museli něco obětovat a někdo nemusí vůbec nic a přesto se tam dostane…

Jak je to se vstupenkou do Nebe? Kolik např. dobrých skutků je potřeba? Pán Ježíš ale říkal něco jiného - spasení je zadarmo a nedá se zasloužit. Kdo si však myslí, že je z vlastního přičinění dost dobrý do Nebe, toho Boží Evangelium uráží natolik, že je většinou odmítá.

Záznam nedělního kázání si můžete poslechnout zde - Proč by mě měl Bůh přijmout?.