Dne Uveřejněno v Kázání.

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„A za koho mne pokládáte vy?" se ptá Ježíš svých následovníků. A je to ta nejdůležitější otázka, se kterou se kdy mohou setkat. Mnoho lidí na světě, i my věříme, že je to jednorozený Boží syn. Ale s tímto faktem můžeme každý zacházet různě - od obyčejné informace, kterou za pár okamžiků vypustíme z mysli až po to, že nám obrátí celý náš život vzhůru nohama. Kdo je Ježíš, ten Nazaretský, pro mě, pro tebe?

Kázání kazatele Vlastimila Pospíšila z velkopátečního shromáždění si můžete poslechnout zde - Ježíš - co s ním učiníš?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Když je ten tvůj Bůh tak velký, jak to, že nemluví mým jazykem?“ Na světě se mluví 6905 jazyky, ale v současnosti ještě 180mil. lidí, kteří mluví 1860 jazyky nemá Bibli přeloženou do svého jazyka.Tito lidé v mnoha případech ještě ani neví o tom, že je Bůh miluje a že Ježíš Kristus položil svůj život i za ně.

Záznam z dnešní bohoslužby si můžete poslechnout zde - Služba Wycliffových překladatelů Bible.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Ježíš poručil větru a rozbouřenému moři a vítr se utišil a moře se uklidnilo. Ale v Getsemane vidíme Ježíše, který zápasí s „mořem“ ve svém srdci. Silný Ježíš prožívá strach. Strach z toho, že je ztotožněn s hříchem a je poprvé v celé věčnosti oddělen od svého Otce. Zažívá hrůzu toho, že Otec nenávidí a soudí hřích. Ale přes všechny své zápasy zvítězí láska k lidem a poslušnost Otci a Jeho vůli.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - V Getsemane s Ježíšem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Láska, která dává úplně všechno, která je ochotná obětovat i sebe sama pro toho, koho miluje. Taková byla láska ženy, která pomazala Ježíše vzácným olejem. Pán Ježíš jí stál za to, aby obětovala to jediné a nejdražší, co měla. Nabízí se otázka, jestli i mě Ježíš stojí za to, abych obětoval to nejcennější a nebo s ním chci „hrát“ účetní hru co ještě dát a co už se mi nevyplatí…

Záznam celé dnešní bohoslužby přenášené Českým rozhlasem Vltava, kterou vedl kazatel Pavel Coufal si můžete poslechnout zde - Extravagantní láska.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V Bibli je řada příběhů, které ukazují, jaké je Boží srdce. Pán Bůh není tvrdý, bez citu. Boží sdrce se často pohnulo, když Bůh slyšel upřímné volání lidí. Pán Bůh si dokáže v davu lidí všimnout jednoho jediného člověka, který ho potřebuje, jako třeba ženy, která trpěla 12 let krvácením a dokla se ho zezadu s důvěrou, že On může…

Jsme ochotni vsadit na Pána Boha úplně všechno nebo kalkulujeme, co ještě a co už raději ne? O Božím srdci a jeho hloubce mluvil ve svém kázání Pavel Coufal a vy si jeho záznam můžete poslechnout zde - Čeho si Ježíš váží?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Evangelizace - zvěstování dobré zprávy o odpuštění hříchů, spasení, Boží milosti skrze oběť Pána Ježíše Krista. To je důležitý úkol a služba církve, důvod, proč jsme tady na Zemi.

Kázání kazatele Pavla Coufala ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechout zde - Církev a evangelizace.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Evangelizace. Všude se o ní mluví a to nejen v křesťanském světě. My křesťané bychom měli evangelizovat. Ale co to vlastně evangelizace je?

V řečtině sloveso evangelizovat znamená oznamovat dobrou zprávu a někdo, kdo je evangelizován je někdo, kdo byl seznámen s něčím důležitým, skutečným. Co je ale zvláštní, slovo evangelizovat ztratilo svůj doplněk, který by vysvětloval význam. Lidé neřeknou, že někoho seznámili s Kristovým vzkříšením, ale jednoduše jej evangelizovali a to nejen pro ušetření času s vysvětlováním, ale proto, že toto slovo dostalo hlubší význam - znamená nést svědectví o proměně lidské existence, protože vzkříšení Krista, naše vlastní vzkříšení už začalo.

Kázání Zdeňka Pokorného ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Otázky ohledně evangelizace dnešního světa.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Těšíte se do nebe? Já ano smiley. A stejně jako generace křesťanů se těším na to, až to nastane. Spousta lidí vyhlíží znamení Jeho příchodu. Ale Pán Ježíš nás utěšuje, abychom se nebáli, ale také nás vybízí, abychom bdělí a abychom byli připravení.

Kázání Pavla Smilka o tom, co nás čeká si můžete poslechnout zde - Co nás čeká?.

Dne Uveřejněno v Články.

V dnešní době se na mnoha místech rozmáhá zlo. Na mnoha místech světa se bojuje, lidé trpí, umírají, musí opouštět své domovy, často i bez toho nejnutnějšího k životu, s holýma rukama. Takových lidí jsou statisíce.

Jedním z takových míst je i Irák a Sýrie, kde v současné době vítězí nelidskost a teror. Lidský život nic nestojí a pomáhat je životu nebezpečné. Volker Baumann z AVC/Nehemia (Aktion für Verfolgte Christen) byl přímo na místě a koordinoval zde pomoc pro pronásledované křesťany a pro chudé obyvatele. O své dojmy se podělil na přednášce v našem sboru. Záznam si můžete poslechnout zde - Tváří v tvář neředěnému zlu.