Pozvánky

Program na září 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně A buďte stále vděční (Dt 8) 
Káže Pavel Coufal
2.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.9 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nedávej lidem najevo, jak jsi zbožný! (Mt 6,5-8.16-18)
Káže  Pavel Coufal
6.9 17:00   Dorost
8.9 Ne 8:00   Kurz "Seznamte se s naším sborem" (místnost ML Kinga 2)
vede Pavel Coufal
    9:00   Nedělní shromáždění Modlím se kvůli Bohu, ne kvůli sobě (Mt 6,9-10)
Káže Pavel Coufal
9.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
11.9 St 16:00   Setkání seniorů.
Program vede Pavel Coufal
12.9 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Naše zkušenosti z misie v Ugandě
Pavol Andraško a Pavla Strýčková
13.9 17:00   Dorost
15.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění K čemu je mi vlastně církev?
Káže Čeněk Jersák
16.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
17.9 Út 18:18   Nultá mládež
19.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Vyprávění z misie
Bára Bělehrádková a Veronika Nekudová
20.9 17:00   Dorost
    18:00   Plánovací shromáždění členů sboru
22.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Modlím se za sebe i za ostatní lidi (Mt 6,11-15)
Káže Zdenek Pokorný
23.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
24.9 Út 18:18   První mládež
26.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Hledám svůj ztracený poklad (Mt 6,19-24)
Káže Rastislav Kvasňovský
27.9 17:00   Dorost
29.9 Ne 8:00   Kurz "Seznamte se s naším sborem" (místnost ML Kinga 2)
vede Pavel Coufal
    8:00   Kurz "První kroky" (kancelář)
vede Zdenek Pokorný
    9:00   Nedělní shromáždění Buďte vroucího ducha
Káže Jaroslav Pleva
30.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)

Program na léto 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

4.7 Čt 19:00   Biblická hodina Bůh nás obnovuje skrze pokání (Ex 33-34)
Slouží Pavel Coufal
7.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh nám chce žehnat (Nu 6,22-27)
Slouží Jan Hammer
11.7 Čt 19:00   Biblická hodina Když reptáme na dostatek (Nu 11)
Káže Rastislav Kvasňovský
14.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh tě obhájí (Nu 12)
Káže Pavel Coufal
18.7 Čt 19:00   Biblická hodina Žiji vírou, nebo strachem? (Nu 13)
Káže Čeněk Jersák
21.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Boží trpělivost má své meze (Nu 14)
Káže Zdenek Pokorný
25.7 Čt 19:00   Biblická hodina Naše vzpoura a cesta smíření (Nu 16,1-17,15)
Slouží Pavel Kohl
28.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Bůh své slovo myslí vážně (Nu 20,1-13)
Káže Pavel Coufal
1.8 Čt 19:00   Biblická hodina Cesta záchrany i pro tebe (Nu 21,1-20)
Slouží Marek Žitný
4.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Americký tým z English campu
Vede Tomáš Kratochvíl
8.8 Čt 19:00   Biblická hodina Těžkosti a zápasy na naší cestě (Nu 20,14-21,21-35)
Káže Pavel Coufal
11.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Když Bůh žehná, nic to nezvrátí (Nu 22-24)
Káže Pavel Smilek
15.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená být „svatý“ (Nu 25)
Káže Zdenek Pokorný
18.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Zničte všechny modly (Nu 33,50-56)
Káže Zdenek Pokorný
22.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená milovat jediného Boha? (Dt 6)
Káže Rastislav Kvasňovský
25.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Uprostřed světa a přesto ne ve světě (Dt 7,1-11)
Káže Vilém Kubiena
29.8 Čt 19:00   Biblická hodina Kdy se nemusíme bát zla (Dt 7,12-26)
Slouží Marek Žitný
1.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. A buďte stále vděční (Dt 8)
Káže Pavel Coufal

Program na květen 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jakou autoritou je nám Boží slovo? (Mt 5,17-20)
Káže Pavel Coufal
3.5 17:00   Dorost
    19:00   Zahájení konference sester
Kulturní centrum Babylon, Kounicova
4.5 So 9:00   Konference sester „Obdarované milostí“
5.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění, Konference sester Spoléhání se na milost v budoucnosti
Slouži Lidka Englerová
6.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
9.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami (Mt 5,27-30)
Káže Pavel Coufal
10.5 17:00   Dorost
12.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Požehnání pevného manželství (Mt 5,31-32)
Káže  Pavel Smilek
13.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
14.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
15.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů
16.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Dá se spolehnout na tvé slovo? (Mt 5,33-37)
KážePavel Coufal
17.5 17:00   Dorost
19.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Jak zvládnout konflikt (Mt 5,38-42)
Káže Zdenek Pokorný
20.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
21.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
23.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat?
Káže Dr. Meego Remmel
24.5 17:00   Dorost
25.5 So     Brigáda Pustá Rybná
26.5 Ne 10:00   Nedělní shromáždění, Den sousedů Mít dobré vztahy mezi sousedy. (Mt 5,43-48)
Lužánky
Káže Pavel Coufal
27.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
29.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
30.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Naše postoje při dávání (Mt 6,1-4)
Káže Vilém Kubiena
31.5 17:00   Dorost
    18:00   Shromáždění členů sboru

 

Program na březen 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.3 17:00   Dorost
3.3 Ne 9:00   Nedělní shromáždění  s Večeří Páně. Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost (Mt 5:10-12)
Káže Pavel Coufal
4.3 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.3 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
6.3 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
    16:00   Setkání seniorů, program: O životě a službě Corrie ten Boom
7.3 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jste pro svět nepostradatelní? (Mt 5:13-16)
Káže Pavel Coufal
8.3 17:00   Dorost
10.3 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Já jsem tvůj jediný Bůh (Ex 20:1-3)
Káže Pavel Coufal
        Společný oběd a odpoledne svědectví
11.3 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
12.3 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
14.3 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět (Ex 20:4-6)
Káže Marek Žitný
15.3 17:00   Dorost
    18:00   Shromáždění členů sboru
17.3 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha (Ex 20:7)
Káže Pavel Coufal
18.3 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
19.3 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
20.3 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
21.3 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Pamatuj na den odpočinku (Ex 20:8-11)
Káže Pavol Andraško a Pavel Coufal
22.3 17:00   Dorost
    19:00   Večer modliteb a chval
24.3 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Cti svého otce i matku (Ex 20:12)
Káže Zdenek Pokorný
25.3 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.3 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
28.3 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nezabiješ (Ex 20:13; Mt 5:21-26)
Káže Jan a Zdenek Pokorní
29.3 17:00   Dorost
31.3 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nesesmilníš (Ex 20:14; Mt 5:27-30)
Káže Pavel Smilek

 

Program na leden 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

3.1 Čt 18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Kázání na novoroční verš sboru
Káže Pavel Coufal
4.1 17:00   Dorost
6.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 3:1-12)
Káže Pavel Coufal
7.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.1 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
9.1 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů
10.1 Čt 18:00   Biblická hodina Jednota v rozmanitém těle.
Modlitební shromáždění Aliančního týdne modliteb
Martin Horák, farář ČCE Blahoslavův dům
11.1 17:00   Dorost
13.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Boží moc ke službě (Mt 3:13-17)
Káže Pavel Smilek st.
14.1 Po 16:30   16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
        Staršovstvo
15.1 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
16.1 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
17.1 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jak vítězit nad pokušením (Mt 4:1-11)
Káže Pavel Coufal
18.1 17:00   Dorost
20.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Naše světlo má svítit do tmy (Mt 4:12-17)
Káže Zdenek Pokorný
21.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
22.1 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
23.1 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
24.1 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním (Mt 4:18-22)
Káže Pavel Coufal
25.1 17:00   Dorost
    18:00   Filmový večer pro rodiče
26.1 So 10:00   Konference pro rodiče
27.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Odkud jsem vyšel a kam jdu?
Káže  Pavel Coufal
28.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
29.1 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
31.1 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Sloužit slovem i skutky lásky (Mt 4:23-25)
Káže Vilém Kubiena

Program na listopad 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Modlitební večer sester
Slouží sestry, vede Jitka Coufalová
2.11 17:00   Dorost
    19:00   Večer chval a modliteb
Vede Martin Zvonař
4.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Staleté kořeny: Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě?
Káže Pavel Coufal
5.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
6.11 Út 16:15   AWANA (klub pro děti)
    18:18   Setkání mládeže
7.11 St 16:00   Setkání seniorů.
8.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Staleté kořeny: Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?
Káže Pavel Coufal
9.11 17:00   Dorost
11.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh mi dává naději v beznaději (Mt 9:18-26)
Káže Pavel Coufal
12.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
13.11 Út 16:15   AWANA (klub pro děti)
    18:18   Setkání mládeže
14.11 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
15.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa a ráj srdce
Vede NaProTi
16.11 17:00   Dorost
18.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh mi dává smysl života v mém utrpení (Jb 42:1-6)
Káže Zdenek Pokorný
19.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:39   Setkání staršovstva
20.11 Út 16:15   AWANA (klub pro děti)
    18:18   Setkání mládeže
22.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Bůh mi dává sílu v slabosti (2 K 12:1-10)
Káže Pavel Coufal
23.11 17:00   Dorost
24.11 So     Výtvarná sobota pro ženy
(organizuje Markéta Střížová)
25.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh mi dává vítězství ve smrti (1 K 15:51-57)
Káže Pavel Smilek st.
26.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
27.11 Út 16:15   AWANA (klub pro děti)
    18:18   Setkání mládeže
28.11 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
29.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nebát se být nablízku přednáška s diskusí
MUDr. Ondřej Sláma, Vede NaProTi
30.11 18:00   Shromáždění členů sboru

 

Program na červen 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Křestní slavnost
Káže Pavel Coufal
3.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
5.6 St 16:00   Setkání seniorů. Marek Žitný bude hovořit o životě misionáře Jima Elliota
6.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Přednáška s diskusí Křesťanství a islám.
Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu
Dr. Emir Caner
7.6 17:00   Dorost
9.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Duch svatý: požehnání pro každého křesťana. (Svatodušní svátky) (Jl 3,1-5; Sk 2)
Káže Pavel Smilek st.
10.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
11.6 Út 16:15   Awana
    18:18   setkání mládeže
12.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
13.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění?
Káže Pavel Coufal
14.6 17:00   Dorost
15.6 So     Brigáda, Pustá Rybná
16.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Plnost Ducha svatého i pro mě (Ef 5,18-21)
Káže Pavel Coufal
17.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
18.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
20.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý a rozmanitost jeho působení
Káže Pavel Coufal
21.6 17:00   Dorost
23.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Svědectví o Božím působení na severním Kavkazu
Káže Nikolaj Kobzev, Nehemia
24.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
26.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
27.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Putujeme do slíbené země. Bůh uzavírá smlouvu (Ex 24)
Káže Zdenek Pokorný
28.6 17:00   Dorost
30.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění. Kolikrát jsem i já zklamal… (Ex 32)
Káže Marek Žitný

Program na duben 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
3.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
4.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepokradeš (Ex 20:15)
Slouží Pavel Coufal
5.4 17:00   Dorost
7.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak se připravit na Velikonoce (Abk 1:1-3; 3:17-18)
Káže Luděk Brdečko
8.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
10.4 St 16:00   Setkání seniorů, program: Vilém a Ivana Kubienovi
11.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nevydáš křivé svědectví (Ex 20:16)
Káže Pavel Coufal
12.4 17:00   Dorost
14.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Pán tě potřebuje (Mk 11:1-11)
Káže Pavel Coufal
    12:30   Výroční shromáždění členů sboru
15.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
16.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
17.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
18.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Shromáždění s Večeří Páně Máš smlouvu s Bohem? (Mk 14:12-25)
Káže Pavel Coufal
19.4 17:00   Dorost
    19:00   Velkopáteční shromáždění Jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz 53)
Káže Pavel Smilek
21.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíš žije - a já s ním! (Fp 2:6-11)
Káže Pavel Coufal
22.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
23.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
25.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepřizpůsobujte se světu (Ř 12:2)
Slouží mládež
26.4 17:00   Dorost
28.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří (Ex 20:17)
Káže Zdenek Pokorný
29.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež

 

Program na únor 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.2 17:00   Dorost
3.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění  s Večeří Páně. Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě (Mt 5:1-3)
Káže: Pavel Coufal
4.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.2 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
6.2 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
7.2 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Požehnaní ti, kdo umí plakat (Mt 5:4)      
Káže Pavel Coufal
8.2 17:00   Dorost
10.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Požehnaní tiší (Mt 5:5)
Káže Zdenek Pokorný
11.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
12.2 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
13.2 St 16:00   Setkání seniorů. Kdo ví „proč“, zvládne jakékoliv „jak“.
Alena Valentová
14.2 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina O dvanácti měsíčkách aneb Čtyři období manželství
Manželé Limrovi, Národní týden manželství
15.2 17:00   Dorost
17.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti (Mt 5:6)
Káže Pavel Smilek
18.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
19.2 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
20.2 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
21.2 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Požehnaní milosrdní (Mt 5:7)
Káže: Pavel Coufal
22.2 17:00   Dorost
24.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce (Mt 5:8)
Káže  Pavel Coufal
25.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.2 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
28.2 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj (Mt 5:9)
Káže: Tomáš Kratochvíl

 

Program na prosinec 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Proměna drsného fanatika (Sk 9:1-22)
Káže Pavel Coufal
3.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.12 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
5.12 St 16:00   Setkání seniorů
6.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Proměna nevěřícího kněze (Lk 1:5-24, 2:57-79)
Káže Zdenek Pokorný a Petr Ilgner
7.12 17:00   Dorost
9.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Proměna tiché dívky (Lk 1:26-56)
Káže Pavel Coufal
10.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
11.12 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
12.12 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
13.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Adventní koncert pěveckého sboru a hudební skupiny MP3D
14.12 17:00   Dorost
16.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Proměna spících křesťanů (Ř 13:11-14)
Káže Zdenek Pokorný
17.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
18.12 Út 16:15   AWANA
    18:18   Setkání mládeže
20.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Příběh začíná: původ Ježíše Krista (Mt 1:1-17)
Káže Marek Žitný
21.12 17:00   Dorost
23.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak to vlastně bylo s jeho narozením (Mt 1:18-25).
Káže Pavel Coufal
    15:00   Dětská vánoční slavnost
25.12 Út 10:00   Vánoční shromáždění Kde hledáme svého krále? (Mt 2:1-12)
Káže Pavel Coufal
30.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Boží plány nelze zmařit (Mt 2:13-23)
Káže Pavel Smilek st.

 

Program na říjen 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.10 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
3.10 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů
4.10 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jak můžeme společně lépe sloužit lidem?
Slouží Pavel Coufal
5.10 17:00   Dorost
    19:00   Modlitební setkání
7.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Díkůvzdání
Káže Pavel Coufal
        Společný oběd
    12:30   Odpoledne písní a svědectví
8.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.10 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
11.10 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Co jsme prožili při misii v Ghaně
Tomáš Kratochvíl, Iva Kostelníková
12.10 17:00   Dorost
13.10 So     Výlet AWANA
14.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Vysláni do světa s evangeliem
Káže Zdenek Pokorný
15.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
16.10 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
17.10 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
18.10 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit?
Káže Fred Hansen, TCM
19.10 17:00   Dorost
21.10 Ne 10:00   Ekumenická bohoslužba na Botanické
U nás nedělní besídka
22.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
23.10 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
25.10 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Staleté kořeny: Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru?
Káže Zdenek Pokorný
26.10 17:00   Dorost
28.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Staleté kořeny: Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda?
Káže Pavel Smilek
29.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.10 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež