Pozvánky

Program na září 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Celým srdcem při Božím slově (Ž 119:1-40) Pavel Coufal
4.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Moje vášeň č. 1 (Lk 10:27) Pavel Coufal
5.9. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
6.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
8.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo mění náš život (Ž 119:41-72) Pavel Coufal
11.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh umí tvořit všechno nové Pavel Coufal
12.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
    16:30 Staršovstvo  
13.9. Út 16:00 Setkání seniorů. Sestra Petra Karasová bude mluvit o svém životě s Pánem.  
    18:00 Setkání mládeže  
15.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo upevňuje náš život (Ž 119:73-104) Pavel Coufal
16.9. 17:00 Dorost  
    17:00 Shromáždění členů sboru (plánovací)  
18.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh vládne, ne člověk Zdenek Pokorný
19.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
20.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
22.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo je světlem pro náš život (Ž 119:105-144)  
23.9. 17:00 Dorost  
    19:00 Večer modliteb a chval  
25.9. Ne 9:00 Rozhlasová bohoslužba. Přímý přenos Český rozhlas 2.
Bůh vystupující ze skrytosti
Pavel Coufal
26.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
27.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
29.9. Čt 19:00 Biblická hodina. Boží slovo nám působí radost (Ž 119:145-176)  

 

Program léto 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

3.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Skloňme se před Bohem nejen svými ústy (Ž 95) Milan Kern
7.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Chválme Boha uprostřed národů (Ž 96) Pavel Smilek st.
10.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kdo najde pravdu? (J 9) Luděk Brdečko
14.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Hospodin vládne, ať to uznáš, nebo ne (Ž 97) Zdenek Pokorný
17.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Náš Bůh je svatý (Ž 99) Jan Ondarza
21.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Sloužit Bohu je radost! (Ž 100) Marek Žitný
24.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů
(zajišťuje Institut TCM)
Vede: Pavel Coufal
28.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Řekni Bohu, co cítíš (Ž 102) Pavel Smilek st.
31.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh je k nám dobrý (Ž 103) Pavel Coufal
4.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co říká Duch církvím? Meego Remmel
7.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní (Ž 107) Štěpán Exner st.
11.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co si myslíte o Ježíši Kristu? (Ž 110) Milan Kern
14.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kde začíná skutečná moudrost? (Ž 111) Pavel Coufal
18.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Chci, abys oslavil své jméno, Bože (Ž 115) Jiří Weber
21.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh, který se mě zastává (Ž 116) Pavel Coufal
25.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo (2 Kr 22 a 23) Miroslav Čížek
28.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý (Ž 118) Pavel Coufal

 

 


 

Program na květen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Milující Bůh tě vychovává (Žd 12:4-13)
Káže Pavel Coufal
2.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
3.5. Út 18:00 Mládež
4.5. St 17:00 Setkání sester
5.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Přednáška. Válka na Ukrajině - aneb: Zima s Chutí pomáhat
Michal Kody Kislicky
6.5. 17:00 Dorost
7.5. So   Brigáda na Smetanově  
8.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Den matek
Káže Pavel Smilek st.
9.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
10.5. Út 16:00 Setkání seniorů. Vyprávění o cestě do Izraele a Jordánska, Ludmila Krčová
    18:00 Mládež
11.5. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
12.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Pozor na lehkomyslnost (Žd 12:14-29)
Káže Pavel Coufal
13.5. 17:00 Dorost
14.5. So    
15.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění (Svatodušní neděle) Bůh, který ti je stále nablízku
Káže Zdenek Pokorný
16.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
17.5. Út 18:00 Mládež
18.5. St    
19.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Věrná láska v různých podobách (Žd 13:1-4)
Káže Pavel Coufal
20.5. 17:00 Dorost
      Víkend pro rodiny v Černé Hoře
22.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jak vést spokojený život (Žd 13:5-6)
Káže Pavel Smilek st.
23.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
24.5. Út 18:00 Mládež
25.5. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
26.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co přinášíme na náš oltář? (Žd 13:9-16)
Káže Pavel Coufal
27.5. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
29.5. Ne 10:00 Nedělní shromáždění v Lužáneckém parku! Kolik cest vede k Bohu? (Sk 4:12)
Káže Pavel Coufal
30.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
31.5. Út 18:00 Mládež

 

Program na březen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

 

1.3. Út 18:00 Mládež
2.3. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
    17:00 Setkání sester
3.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Neochabujte ve víře! (Žd 5:11-6:20)
Káže Zdenek Pokorný
6.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci (Žd 8)
Káže Pavel Coufal
7.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.3. Út 18:00 Mládež
9.3. St 16:00 Setkání seniorů. "Pohled vděčnosti", manželé Kernovi
10.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jsme očištěni k službě živému Bohu (Žd 9)
Káže Pavel Coufal
11.3. 17:00 Dorost
    17:00 24 hodin modliteb - Soběšice
12.3. So   Brigáda na Smetanově
13.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a následujte je ve víře (Žd 13:7)
Káže Pavel Coufal
    13:30 Odpoledne svědectví. Téma: misie a já
14.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
15.3. Út 18:00 Mládež
16.3. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
17.3. Čt 17:00 Setkání vedoucích skupinek
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Proč všechny ty oběti ve Starém zákoně?
Káže Pavel Smilek st.
18.3. 17:00 Dorost
    19:00 Večer uctívání
20.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Dokonalá oběť Ježíše Krista (Žd 10:1-25)
Káže Zdenek Pokorný
21.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
22.3. Út 18:00 Mládež
24.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Koncert. Velkopáteční a Velikonoční kantáty. Zpívá pěvecký sbor
25.3. 9:00 Velkopáteční bohoslužba. Chlubím se křížem Kristovým (Ga 6:14)
Káže Pavel Coufal
27.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Poznej na sobě moc Jeho vzkříšení (Fp 3:10)
Káže Pavel Coufal
29.3. Út 18:00 Mládež
31.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Slouží mládež

 

Program na leden 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.1. 10:00 Novoroční bohoslužba
3.1. Ne 9:00 Shromáždění s Večeří Páně. Kázání na novoroční verš
Káže Pavel Coufal
4.1. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.1. Út 18:00 Mládež
6.1. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
    17:00 Setkání sester
7.1. Čt 18:00 ! Modlitební shromáždění Aliančního týdne modliteb.
Káže: Igor Mamojka, Armáda spásy
8.1. 17:00 Dorost
10.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Křesťan a světská moc (Ř 13:1-7)
Káže Zdenek Pokorný
11.1. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
12.1. Út 16:00 Setkání seniorů
    18:00 Mládež
14.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak nepadnout do dluhů (Ř 13:8)
Káže Pavel Coufal
15.1. 17:00 Dorost
    19:00 Večer uctívání a přímluvných modliteb
16.1. So   Brigáda na Smetanově
17.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Dluh, který nesplatíš (Ř 13:8-10)
Káže Pavel Coufal
18.1. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
19.1. Út 18:00 Mládež
20.1. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
21.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Rozumíme době, ve které žijeme? (Ř 13:11-14)
Káže Pavel Coufal
22.1. 17:00 Dorost
    18:00 Filmový večer pro rodiče
23.1. So 9:30 Den pro rodiče
24.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Tam, kde jsem doma
Káže Pavel Smilek st.
25.1. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.1. Út 18:00 Mládež
28.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Přijímejte bratra, který má jiný názor (Ř 14:1-12)
Káže Petr Ilgner a Pavel Coufal
29.1. 17:00 Dorost
31.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jde nám o společný růst, ne o osobní ambice (Ř 14:19-15:13)
Káže Pavel Coufal

 

Program na listopad

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Jak můžeme rozpoznat Boží vůli (Ř 12:1-2) Káže: Pavel Coufal
2.11. Po 16:30 Awana
3.11. Út 18:00 Mládež
4.11. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
    17:00 Setkání sester (malý sál)
5.11. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Válka na Ukrajině. Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině. Michal Kislicki, Kryštof Novák
6.11. 17:00 Dorost
7.11. So   Rada zástupců sborů BJB, modlitebna
8.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jaké je moje místo v Kristově těle (Ř 12:3-8). Káže Pavel Coufal
9.11. Po 16:30 Awana
    16:30 Staršovstvo
10.11. Út 16:00 Setkání seniorů. O dětech prvního prezidenta TGM bude hovořit sestra Zdenka Kršková z ČCE Brno I. 
    18:00 Mládež
11.10. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
12.11. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Upřímná láska v církvi (Ř 12:9-10) Slouží Rastislav Kvasňovský a Pavel Coufal
13.11. 17:00 Dorost
14.11. So   Brigáda Smetanova
15.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Když křesťanem, tak naplno (Ř 12:11-12) Káže Pavel Coufal
16.11. Po 16:30 Awana
17.11. Út 18:00 Mládež
19.11. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého (Ř 12:13-15). Slouží Jan Konvalinka a Pavel Coufal
20.11. 17:00 Dorost
    19:00 Večer chval a přímluvných modliteb
21.11. So 9:00 Výtvarná sobota
22.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Dobré rady pro vzájemné vztahy (Ř 12:16) Káže Pavel Coufal
23.11. Po 16:30 Awana
24.11. Út 18:00 Mládež
25.11. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
26.11. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Nemstít se, ale působit pokoj (Ř 12:17-21). Slouží Zdenek Pokorný
27.11. 17:00 Dorost
29.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění.  1. neděle adventní. Káže Pavel Smilek st.
30.11. Po 16:30 Awana

 

Program na červen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.6. St 17:00 Setkání sester
2.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Závěrečné výzvy dopisu o víře: vytrvejte (Žd 13:17-25)
Káže Pavel Coufal
3.6.   Konference BJB "Odpočinutí"
4.6. So   Konference BJB "Odpočinutí"
5.6. Ne 9:00 Nedělní konferenční shromáždění s Večeří Páně
Káže Milan Kern.
6.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.6. Út 18:00 Mládež
8.6. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
9.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Před čím utíkáš ty? (Jonáš 1)
Káže Zdenek Pokorný
10.6. 18:00 Noc kostelů
11.6. So   Brigáda na Pusté Rybné
12.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Byl jsem zachráněn ze smrti k životu (Jonáš 2)
Káže Pavel Smilek st.
13.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
14.6. Út 16:00 Senioři. Cesta do Číny a Japonska (manželé Vašinovi)
    18:00 Mládež
15.6. St    
16.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Připojit se k Boží misi skrze modlitbu
Káže Stephen Folker
17.6. 17:00 Dorost
18.6. So   Brigáda Smetanova
19.6. Ne 9:00 Křestní shromáždění
Káže Pavel Coufal
20.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
21.6. Út 18:00 Mládež
22.6. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
23.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Může se člověk hluboce změnit? (Jonáš 3)
Káže Rastislav Kvasňovský a Pavel Coufal
24.6. 17:00 Dorost
    18:00 Letní párty pro manželské páry
26.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Může náboženský člověk nesnášet Boha? (Jonáš 4)
Káže Pavel Coufal
27.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.6. Út 18:00 Mládež
29.6. St    
30.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak nás Bůh posílá do světa
Káže Brian Eichelberger

 

Program na duben 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.4. 17:00 Dorost
3.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Co znamená věřit Bohu? (Žd 11:1-3)
Káže Pavel Coufal
    17:00 Výroční sborové shromáždění
4.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.4. Út 18:00 Mládež
6.4. St 17:00 Setkání sester
7.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Ábel - víra je upřímná odevzdanost (Žd 11:4)
Káže Pavel Coufal
8.4. 17:00 Dorost
9.4. So   Brigáda na Pusté Rybné
10.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Henoch - víra je přátelství s Bohem (Žd 11:5-6)
Káže Zdenek Pokorný
11.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
12.4. Út 16:00 Setkání seniorů. "O knihách a sborové knihovně", Jan Hnátek
    18:00 Mládež
13.4. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
14.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Noe - víra je poslušnost navzdory okolnostem (Žd 11:7)
Káže Petr Ilgner a Pavel Coufal
15.4. 17:00 Dorost
16.4. So   Brigáda na Smetanově a na Pusté Rybné
17.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Abraham - víra je spolehnutí na Boží sliby (Žd 11:8-19)
Káže Pavel Coufal
18.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
19.4. Út 18:00 Mládež
21.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Mojžíš - víra je vzpoura proti tlaku světa (Žd 11:23-28)
Káže Pavel Smilek st.
22.4. 17:00 Dorost
    19:00 Večer uctívání
24.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Víra, která bojuje a vítězí (Žd 11:20-22, 29-40)
Káže Pavel Coufal
25.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.4. Út 18:00 Mládež
27.4. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
28.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Víra jako vytrvalostní závod (Žd 12:1-3)
Káže Jiří Weber a Pavel Coufal
29.4. 17:00 Dorost

 

Program na únor 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.2 Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.2 Út 18:00 Mládež
3.2 St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
    17:00 Setkání sester
4.2 Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Sloužit Bohu tak, aby to dávalo smysl (Ř 15:14-33)
Káže Pavel Coufal
5.2 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru, následně modlitební chvíle
7.2 Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Krása společné služby církve (Ř 16)
Káže Pavel Coufal
8.2 Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.2 Út 16:00 Setkání seniorů
    18:00 Mládež
11.2 Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Přednáška: Co udělat pro to, aby manželství nebylo jen kus papíru
Pavel Raus, MDiv.
12.2 17:00 Dorost
    17:00 Setkání pastoračně-diakonické skupinky s Pavlem Rausem
13.2 So   Brigáda na Smetanově
14.2 Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Může křesťan pochybovat? (Úvod do studia Listu Židům)
Káže Pavel Coufal
15.2 Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
16.2 Út 18:00 Mládež
17.2 St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
18.2 Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Bůh se nám zjevil ve svém Synu (Žd 1).
Káže Zdenek Pokorný
19.2 17:00 Dorost
19.-21.2     Víkend pro muže s dětmi: S tebou mě baví svět, Pustá Rybná
21.2 Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Ježíš se ponížil a zvítězil pro nás (Žd 2)
Káže Pavel Smilek st.
22.2 Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
23.2 Út 18:00 Mládež
25.2 Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Kde najdu skutečné odpočinutí? (Žd 3:1-4:10)
Káže Pavel Coufal
26.2 17:00 Dorost
28.2 Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Ježíš - náš pravý velekněz (Žd 4, 5 a 7)
Káže Zdenek Pokorný
29.2 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)

 

Program na prosinec 2015

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.12. Út 18:00 Mládež
2.11. St 17:00 Setkání sester (malý sál)
3.12. Čt 18:00 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    19:00 Biblická hodina. Advent: zpráva o zraněném Vítězi (Ge 3:14). Slouží Pavel Coufal
4.12. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
5.12. So   Brigáda na Smetanově
6.12. Ne 9:00 Křestní shromáždění. Káže Pavel Coufal
7.12. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.12. Út 16:00 Předvánoční setkání seniorů - hudbou a zpěvem provází sestry Ranšovy a Akihiro Otani.
    18:00 Mládež
9.12. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
10.12. Čt 18:00 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    19:00 Koncert anglických a českých vánočních písní
11.12. 17:00 Dorost
13.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Marie - vzdát se sám sebe (Lk 1: 26-38). Káže Stephen Folker
14.12. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
15.12. Út 18:00 Mládež
16.12. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
17.12. Čt 18:00 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    19:00 Biblická hodina. Advent: Proroctví a Prorok. (Dt 18:14-22) Slouží Zdenek Pokorný
18.12. 17:00 Dorost
20.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Josef - umíš přijmout Boží plán? (Mt 1:18-25) Káže Pavel Coufal
    15:00 Dětská vánoční slavnost
21.12. Po 16:30 Awana - Vánoční speciál
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
22.12. Út 18:00 Mládež
25.12. 10:00 Vánoční bohoslužba. Ježíš - znamení Vánoc (Lk 2:12) Káže Pavel Coufal
27.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života? (Mt 2:1-12) Káže Pavel Smilek st 
31.12. Čt 17:00 Silvestrovský večer
1.1. 10:00 Novoroční shromáždění

 

Program na říjen

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.10. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Jak můžeme vědět, že je Bůh s námi? (Ř 8:31-39). Slouží Pavel Coufal
4.10. Ne 9:00 Neděle díkůvzdání - shromáždění s Večeří Páně. Přetékající vděčnost (2 K 9:8-15). Káže Pavel Coufal
      Společný oběd, odpoledne vděčnosti Bohu
5.10. Po 16:30 Awana
6.10. Út 18:00 Mládež
7.10. St 17:00 Setkání sester
8.10. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Může existovat jediné pravé náboženství? Slouží Zdenek Pokorný
9.10. 17:00 Dorost
11.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění.  Bůh je svrchovaný (Ř 9). Káže Pavel Coufal
12.10. Po 16:30 Awana
    16:30 Staršovstvo
13.10. Út 16:00 Setkání seniorů. O finanční gramotnosti bude mluvit br. Leoš Brückner
    18:00 Mládež
15.10. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Jak může dobrý Bůh dovolit utrpení? Slouží Pavel Coufal
16.10. 17:00 Dorost
    18:30 Večer chval a přímluvných modliteb
17.10. So   Brigáda na Pusté Rybné
18.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Máme dobrou zprávu pro každého! (Ř 10). Káže Pavel Coufal
19.10. Po 16:30 Awana
20.10. Út 18:00 Mládež
22.10. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak může milující Bůh posílat lidi do pekla? Slouží Pavel Coufal
23.10. 17:00 Dorost
25.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh vždy dodrží, co slíbil (Ř 11). Káže Pavel Coufal
26.10. Po 16:30 Awana
27.10. Út 18:00 Mládež
29.10. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Bere křesťanství člověku svobodu? Slouží Pavel Smilek

 

Další články...