Program na květen 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

1.5 Út 15:00   Mládež: Přátelské odpoledne na Prýglu!
2.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
3.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jak moudře budovat své vztahy s lidmi (Jk 3,13-18)
Káže Pavel Coufal
4.5 17:00   Dorost
6.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Jak se vyvarovat svárů a hádek (Jk 4,1-10)
Káže Zdenek Pokorný
7.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání mládeže 15+)
8.5 Út 15:00   Piknik s bohoslužbou mládeže (Kraví hora)
10.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Co dělat s přílišným odsuzováním druhých? (Jk 4,11-12)
Káže Pavel Coufal
11.5 17:00   Dorost
12.5 So     Brigáda na Pusté Rybné
13.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jaké pastýře potřebuje církev?
Káže Pavel Coufal
14.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
    17:30   Runway (setkání mládeže 15+)
15.5 Út 16:00   Setkání seniorů.
Víťa Cihlářová bude mluvit o svém duchovním obrácení a životě s Pánem Ježíšem
    16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání mládeže 20+)
16.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
17.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jak mít správný postoj k plánování budoucnosti (Jk 4,13-17)
Káže Pavel Coufal
18.5 17:00   Dorost
20.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění.   - Svatodušní neděle. Jak v nás působí Duch svatý?
Káže Pavel Smilek st.
21.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání mládeže 15+)
22.5 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání mládeže 20+)
24.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jak mít moudrý postoj k majetku (Jk 5,1-6)
Káže Pavel Coufal
25.5 17:00   Dorost
    18:00   Noc kostelů
27.5 Ne 10:00   Den sousedů Lužánky O potrkaném býkovi.
Káže Zdenek Pokorný
28.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání mládeže 15+)
29.5 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání mládeže 20+)
30.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
31.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Biblická hodina Jak se naučit trpělivosti (Jk 5,7-12)
Káže Pavel Kohl