Program na září 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

2.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Milovat Boha celým srdcem. (Mk 12:28-34)
Káže Pavel Coufal
3.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.9 Út 18:00   Setkání mládeže
6.9 Čt 19:00   Biblická hodina Jak mohu cele milovat Boha, prakticky? (1 J 4,19-21)
Káže Zdenek Pokorný
7.9 17:00   Dorost
9.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Přivádět lidi ke Kristu (J 1,35-51)
Káže Pavel Coufal
10.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
11.9 Út 18:00   Setkání mládeže
13.9 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jak mohu předat dobrou zprávu evangelia dnešním lidem?
Káže Jan Heřmanský, HledamBoha.cz
14.9 17:00   Dorost
    18:00   Shromáždění členů sboru
16.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Přijímat lidi do milující Boží rodiny (Ef 2,19)
Káže Zdenek Pokorný
17.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
18.9 Út 18:00   Setkání mládeže
20.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jak mohu přijímat své bratry a sestry? (Ř 15,7)
Káže Pavel Coufal
21.9 17:00   Dorost
23.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Pomáhat k duchovnímu růstu (1 K 3,6-7).
Káže Pavel Coufal
24.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.9 Út 16:30   AWANA
    18:00   Setkání mládeže
27.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli? (Ko 2,6-7)
Káže Marek Žitný
30.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Připravit ke službě
Káže Pavel Smilek st.