Program na duben 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

1.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
3.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
4.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepokradeš (Ex 20:15)
Slouží Pavel Coufal
5.4 17:00   Dorost
7.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak se připravit na Velikonoce (Abk 1:1-3; 3:17-18)
Káže Luděk Brdečko
8.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
10.4 St 16:00   Setkání seniorů, program: Vilém a Ivana Kubienovi
11.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nevydáš křivé svědectví (Ex 20:16)
Káže Pavel Coufal
12.4 17:00   Dorost
14.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Pán tě potřebuje (Mk 11:1-11)
Káže Pavel Coufal
    12:30   Výroční shromáždění členů sboru
15.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
16.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
17.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
18.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Shromáždění s Večeří Páně Máš smlouvu s Bohem? (Mk 14:12-25)
Káže Pavel Coufal
19.4 17:00   Dorost
    19:00   Velkopáteční shromáždění Jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz 53)
Káže Pavel Smilek
21.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíš žije - a já s ním! (Fp 2:6-11)
Káže Pavel Coufal
22.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
23.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
25.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepřizpůsobujte se světu (Ř 12:2)
Slouží mládež
26.4 17:00   Dorost
28.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří (Ex 20:17)
Káže Zdenek Pokorný
29.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež