Program na červen 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

2.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Křestní slavnost
Káže Pavel Coufal
3.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
5.6 St 16:00   Setkání seniorů. Marek Žitný bude hovořit o životě misionáře Jima Elliota
6.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Přednáška s diskusí Křesťanství a islám.
Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu
Dr. Emir Caner
7.6 17:00   Dorost
9.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Duch svatý: požehnání pro každého křesťana. (Svatodušní svátky) (Jl 3,1-5; Sk 2)
Káže Pavel Smilek st.
10.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
11.6 Út 16:15   Awana
    18:18   setkání mládeže
12.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
13.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění?
Káže Pavel Coufal
14.6 17:00   Dorost
15.6 So     Brigáda, Pustá Rybná
16.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Plnost Ducha svatého i pro mě (Ef 5,18-21)
Káže Pavel Coufal
17.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
18.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
20.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý a rozmanitost jeho působení
Káže Pavel Coufal
21.6 17:00   Dorost
23.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Svědectví o Božím působení na severním Kavkazu
Káže Nikolaj Kobzev, Nehemia
24.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
26.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
27.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Putujeme do slíbené země. Bůh uzavírá smlouvu (Ex 24)
Káže Zdenek Pokorný
28.6 17:00   Dorost
30.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění. Kolikrát jsem i já zklamal… (Ex 32)
Káže Marek Žitný