Program na léto 2019

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

4.7 Čt 19:00   Biblická hodina Bůh nás obnovuje skrze pokání (Ex 33-34)
Slouží Pavel Coufal
7.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh nám chce žehnat (Nu 6,22-27)
Slouží Jan Hammer
11.7 Čt 19:00   Biblická hodina Když reptáme na dostatek (Nu 11)
Káže Rastislav Kvasňovský
14.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh tě obhájí (Nu 12)
Káže Pavel Coufal
18.7 Čt 19:00   Biblická hodina Žiji vírou, nebo strachem? (Nu 13)
Káže Čeněk Jersák
21.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Boží trpělivost má své meze (Nu 14)
Káže Zdenek Pokorný
25.7 Čt 19:00   Biblická hodina Naše vzpoura a cesta smíření (Nu 16,1-17,15)
Slouží Pavel Kohl
28.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Bůh své slovo myslí vážně (Nu 20,1-13)
Káže Pavel Coufal
1.8 Čt 19:00   Biblická hodina Cesta záchrany i pro tebe (Nu 21,1-20)
Slouží Marek Žitný
4.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Americký tým z English campu
Vede Tomáš Kratochvíl
8.8 Čt 19:00   Biblická hodina Těžkosti a zápasy na naší cestě (Nu 20,14-21,21-35)
Káže Pavel Coufal
11.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Když Bůh žehná, nic to nezvrátí (Nu 22-24)
Káže Pavel Smilek
15.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená být „svatý“ (Nu 25)
Káže Zdenek Pokorný
18.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Zničte všechny modly (Nu 33,50-56)
Káže Zdenek Pokorný
22.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená milovat jediného Boha? (Dt 6)
Káže Rastislav Kvasňovský
25.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Uprostřed světa a přesto ne ve světě (Dt 7,1-11)
Káže Vilém Kubiena
29.8 Čt 19:00   Biblická hodina Kdy se nemusíme bát zla (Dt 7,12-26)
Slouží Marek Žitný
1.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. A buďte stále vděční (Dt 8)
Káže Pavel Coufal