Program na červen 2020

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb.

1.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Awana
2.6 Út 18:00   Mládež
3.6 St 9:30   Setkání maminek s dětmi (klubovna)
4.6 Čt 18:00   modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Když mě Duch svatý obdarovává (Ř 12,3-8; 1 K 12)
Pavel Coufal
5.6 17:00   Dorost
7.6 Ne 9:00 a 10:30   Nedělní shromáždění Když mě Duch svatý mění (Ga 5,13-26)
Pavel Coufal
8.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Awana
9.6 Út 18:00   Mládež
11.6 Čt 19:00   Čtvrteční shromáždění Když ode mne Duch svatý odchází (Ž 51,11; Ef 4,30)
Marek Žitný
12.6 17:00   Dorost
14.6 Ne 9:00 a 10:30   Nedělní shromáždění Čím dnes nasytíme lidi my? (Mt 14,13-21)
Pavel Coufal
15.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Awana
16.6 Út 18:00   Mládež
17.6 St 9:30   Setkání maminek s dětmi (klubovna)
18.6 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Večer modliteb a chval
19.6 17:00   Dorost
21.6 Ne 9:00 a 10:30   Nedělní shromáždění Jak mám uctívat Boha? (Mt 15,1-20)
Pavel Smilek st.
22.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Awana
23.6 Út 18:00   Mládež
25.6 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Už jsi vystoupil ze své loďky? (Mt 14,22-33)
Vilém Kubiena
26.6 17:00   Dorost
28.6 Ne 9:00 a 10:30   Nedělní shromáždění Za koho pokládáš Ježíše? (Mt 16,13-20)
Pavel Coufal
29.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.6 Út 18:00   Mládež