Program na únor 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.2. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
    18:30 kurz Objevování křesťanství
2.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Čteme spolu Bibli. Proč se spravedlivý Noe opil a co to způsobilo? (Ge 9).
Káže Pavel Coufal
5.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Zvláštní vztahy v životě Abrahamova synovce Lota (Ge 13 a 19)
Káže Pavel Coufal
6.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.2. Út 16:00 Setkání mládeže
8.2. St 18:30 kurz Objevování křesťanství
9.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna? (Ge 22)
Káže Zdenek Pokorný
10.2. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
12.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Složité vztahy Jákoba a jeho žen (Ge 29; 30; 31)
Káže Pavel Coufal
13.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
14.2. Út 16:00 Setkání seniorů. 
    18:00 Setkání mládeže
15.2. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
    18:30 kurz Objevování křesťanství
16.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Křeslo pro hosta: Lubomír a Iva Hlavsovi. Společně v dobrém i ve zlém
Národní týden manželství
17.2. 17:00 Dorost
      Víkend pro muže s dětmi: S tebou mě baví svět.
19.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jákobův zápas o budoucnost rodiny (Ge 32)
Káže Pavel Smilek st.
20.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
21.2. Út 18:00 Setkání mládeže
22.2. St 18:30 kurz Objevování křesťanství
23.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co znamená být bdělý v dnešní době? (Mt 25:1-13)
Káže Pavel Smilek st.
24.2. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
26.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Co děláš se svými talenty? (Mt 25:14-30)
Káže Pavel Coufal
27.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.2. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na leden 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.1. Ne 9:00 Novoroční bohoslužba s Večeří Páně. Hleďme dál s nadějí
Káže Pavel Coufal
2.1. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
3.1. Út 18:00 Setkání mládeže
4.1. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
5.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Boží milost ve Starém zákoně
Káže Pavel Coufal
6.1. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
8.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. K čemu nás vybízí novoroční verš sboru
Kázání Pavel Coufal
9.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
10.1. Út 16:00 Setkání seniorů. Poslouží Vladimír Plotěný a Blanka Sedláčková.
    18:00 Setkání mládeže
12.1. Čt 18:00 Modlitební shromáždění Aliančního týdne modliteb
13.1. 17:00 Dorost
15.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Úžasný příběh o milosti (Lk 15,11-32)
Káže Pavel Coufal
16.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
17.1. Út 18:00 Setkání mládeže
18.1. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
19.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Boží milost v našem spasení
Káže Pavel Coufal
20.1. 17:00 Dorost
22.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Milost v našich vzájemných vztazích
Káže Zdenek Pokorný
23.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
24.1. Út 18:00 Setkání mládeže
26.1. Čt 17:00 Setkání vedoucích skupinek
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Zákon a milost
Káže Pavel Coufal
27.1. 17:00 Dorost
28.1. So   Den pro rodiče
29.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Pravidla nebo milost v rodině?
Káže Pavel Smilek st.
30.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
31.1. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na listopad 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.11. Út 18:00 Setkání mládeže
3.11. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Program mládeže
4.11. 17:00 Dorost
5.11. So   Rada zástupců sborů BJB, v naší modlitebně
6.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Kažte evangelium všemu stvoření
Káže Pavel Coufal
7.11. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.11. Út 16:00 Setkání seniorů. Br. Štěpán Exner st. bude hovořit o přípravě křesťanů na věčnost. 
    18:00 Setkání mládeže
9.11. St  9:30 Setkání maminek s dětmi
10.11. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Umíte vysvětlit lidem evangelium?
Káže Pavel Coufal
11.11. 17:00 Dorost
12.11. So 19:00 Evangelizační setkání „Křeslo pro hosta“ s br. Zdeňkem Uhlíkem
13.11. Ne 9:00 Evangelizační shromáždění
slouží br. Zdeněk Uhlík
14.11. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
15.11. Út 18:00 Setkání mládeže
17.11. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Z čeho nás Ježíš vykoupil?
Káže Zdenek Pokorný
18.11. 17:00 Dorost
20.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh se o mě stará
Káže Pavel Coufal
21.11. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
22.11. Út 18:00 Setkání mládeže
23.11. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
24.11. Čt 16:45 Setkání vedoucích skupinek (klubovna)
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem
Káže Pavel Coufal
25.11. 19:00 Večer modliteb a uctívání
27.11. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. První adventní neděle
Káže Pavel Smilek st.
28.11. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
29.11. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na září 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Celým srdcem při Božím slově (Ž 119:1-40) Pavel Coufal
4.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Moje vášeň č. 1 (Lk 10:27) Pavel Coufal
5.9. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
6.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
8.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo mění náš život (Ž 119:41-72) Pavel Coufal
11.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh umí tvořit všechno nové Pavel Coufal
12.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
    16:30 Staršovstvo  
13.9. Út 16:00 Setkání seniorů. Sestra Petra Karasová bude mluvit o svém životě s Pánem.  
    18:00 Setkání mládeže  
15.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo upevňuje náš život (Ž 119:73-104) Pavel Coufal
16.9. 17:00 Dorost  
    17:00 Shromáždění členů sboru (plánovací)  
18.9. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh vládne, ne člověk Zdenek Pokorný
19.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
20.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
22.9. Čt 18:00 Modlitební setkání   
    19:00 Biblická hodina. Boží slovo je světlem pro náš život (Ž 119:105-144)  
23.9. 17:00 Dorost  
    19:00 Večer modliteb a chval  
25.9. Ne 9:00 Rozhlasová bohoslužba. Přímý přenos Český rozhlas 2.
Bůh vystupující ze skrytosti
Pavel Coufal
26.9. Po 16:30 AWANA  
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)  
27.9. Út 18:00 Setkání mládeže  
29.9. Čt 19:00 Biblická hodina. Boží slovo nám působí radost (Ž 119:145-176)  

 

Program na červen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.6. St 17:00 Setkání sester
2.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Závěrečné výzvy dopisu o víře: vytrvejte (Žd 13:17-25)
Káže Pavel Coufal
3.6.   Konference BJB "Odpočinutí"
4.6. So   Konference BJB "Odpočinutí"
5.6. Ne 9:00 Nedělní konferenční shromáždění s Večeří Páně
Káže Milan Kern.
6.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.6. Út 18:00 Mládež
8.6. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
9.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Před čím utíkáš ty? (Jonáš 1)
Káže Zdenek Pokorný
10.6. 18:00 Noc kostelů
11.6. So   Brigáda na Pusté Rybné
12.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Byl jsem zachráněn ze smrti k životu (Jonáš 2)
Káže Pavel Smilek st.
13.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
14.6. Út 16:00 Senioři. Cesta do Číny a Japonska (manželé Vašinovi)
    18:00 Mládež
15.6. St    
16.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Připojit se k Boží misi skrze modlitbu
Káže Stephen Folker
17.6. 17:00 Dorost
18.6. So   Brigáda Smetanova
19.6. Ne 9:00 Křestní shromáždění
Káže Pavel Coufal
20.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
21.6. Út 18:00 Mládež
22.6. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
23.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Může se člověk hluboce změnit? (Jonáš 3)
Káže Rastislav Kvasňovský a Pavel Coufal
24.6. 17:00 Dorost
    18:00 Letní párty pro manželské páry
26.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Může náboženský člověk nesnášet Boha? (Jonáš 4)
Káže Pavel Coufal
27.6. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.6. Út 18:00 Mládež
29.6. St    
30.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak nás Bůh posílá do světa
Káže Brian Eichelberger

 

Program na duben 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.4. 17:00 Dorost
3.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Co znamená věřit Bohu? (Žd 11:1-3)
Káže Pavel Coufal
    17:00 Výroční sborové shromáždění
4.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.4. Út 18:00 Mládež
6.4. St 17:00 Setkání sester
7.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Ábel - víra je upřímná odevzdanost (Žd 11:4)
Káže Pavel Coufal
8.4. 17:00 Dorost
9.4. So   Brigáda na Pusté Rybné
10.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Henoch - víra je přátelství s Bohem (Žd 11:5-6)
Káže Zdenek Pokorný
11.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
12.4. Út 16:00 Setkání seniorů. "O knihách a sborové knihovně", Jan Hnátek
    18:00 Mládež
13.4. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
14.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Noe - víra je poslušnost navzdory okolnostem (Žd 11:7)
Káže Petr Ilgner a Pavel Coufal
15.4. 17:00 Dorost
16.4. So   Brigáda na Smetanově a na Pusté Rybné
17.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Abraham - víra je spolehnutí na Boží sliby (Žd 11:8-19)
Káže Pavel Coufal
18.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
19.4. Út 18:00 Mládež
21.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Mojžíš - víra je vzpoura proti tlaku světa (Žd 11:23-28)
Káže Pavel Smilek st.
22.4. 17:00 Dorost
    19:00 Večer uctívání
24.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Víra, která bojuje a vítězí (Žd 11:20-22, 29-40)
Káže Pavel Coufal
25.4. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.4. Út 18:00 Mládež
27.4. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
28.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Víra jako vytrvalostní závod (Žd 12:1-3)
Káže Jiří Weber a Pavel Coufal
29.4. 17:00 Dorost

 

Program na prosinec 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.12. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině
Michal Kody Kislicki
2.12. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
4.12. Ne 9:00 Křestní shromáždění. Všechno má svůj začátek (Ge 3:15)
Káže Pavel Coufal
5.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
6.12. Út 18:00 Setkání mládeže
7.12. St  9:30 Setkání maminek s dětmi
8.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. „Co nám zůstalo z Vánoc?“
Křeslo pro hosta: Brian Eichelberger
9.12. 17:00 Dorost
10.12. So 11:00 Svatební shromáždění Michal Tomec a Kateřina Mrhová
11.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh se nám zjevuje
Káže Pavel Coufal
12.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
13.12. Út 16:00 Setkání seniorů. Vánočním programem poslouží sestry Ranšovy.
    18:00 Setkání mládeže
15.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. „Bůh nebo člověk?“
Křeslo pro hosta: Marek Titěra
16.12. 17:00 Dorost
18.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh s námi a pro nás (Mt 1:1-18)
Káže Zdenek Pokorný
    15:00 Dětská vánoční slavnost
19.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
20.12. Út 18:00 Setkání mládeže
21.12. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
22.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Vánoční koncert. Slouží hudební skupina MP3D a hosté
25.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Vánoce jsou opravdu pro každého (Mt 2:12)
Káže Pavel Coufal
29.12. Čt   Biblická hodina nebude
31.12. So 17:00 Silvestrovský program

Program na říjen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh jako Kněz
Káže Pavel Coufal
3.10. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.10. Út 18:00 Setkání mládeže
  St 16:00 Setkání Hospodářské rady
6.10. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co znamená, že jsme královské kněžstvo?
Káže Zdenek Pokorný
7.10. 17:00 Dorost
8.10. So   Brigáda na Pusté Rybné
9.10. Ne 9:00 Neděle díkůvzdání. Uctívání na zemi a v nebi
Káže Pavel Coufal 
      Společný oběd (přihlaste se!)
    13:00 Odpoledne vděčnosti (písně, svědectví)
10.10. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
11.10. Út 16:00 Setkání seniorů. Pavel Vašina bude mluvit o své cestě do Japonska.
    18:00 Setkání mládeže
13.10. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Bůh jako spravedlivý Soudce
Káže Pavel Smilek st.
14.10. 17:00 Dorost
       
16.10. Ne 10:00 Ekumenická bohoslužba v husitském kostele na Botanické ul.
U nás: program pro děti.
17.10. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
18.10. Út 18:00 Setkání mládeže
20.10. Čt 17:30 Modlitební setkání - přímluvy za evangelizaci. Vede Zdeněk Uhlík
    19:00 Biblická hodina. Seminář o evangelizaci
Slouží Zdeněk Uhlík.
21.10. 17:00 Dorost
       
23.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh jako milující Otec
Káže Zdenek Pokorný
24.10. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.10. Út 18:00 Setkání mládeže
27.10. Čt 19:00 Biblická hodina. Co znamená život v Boží rodině?
Káže Štěpán Exner st.
30.10. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh jako mocný Vykupitel
Káže Pavel Coufal
31.10. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)

 

Program léto 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

3.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Skloňme se před Bohem nejen svými ústy (Ž 95) Milan Kern
7.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Chválme Boha uprostřed národů (Ž 96) Pavel Smilek st.
10.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kdo najde pravdu? (J 9) Luděk Brdečko
14.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Hospodin vládne, ať to uznáš, nebo ne (Ž 97) Zdenek Pokorný
17.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Náš Bůh je svatý (Ž 99) Jan Ondarza
21.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Sloužit Bohu je radost! (Ž 100) Marek Žitný
24.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů
(zajišťuje Institut TCM)
Vede: Pavel Coufal
28.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Řekni Bohu, co cítíš (Ž 102) Pavel Smilek st.
31.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh je k nám dobrý (Ž 103) Pavel Coufal
4.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co říká Duch církvím? Meego Remmel
7.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní (Ž 107) Štěpán Exner st.
11.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co si myslíte o Ježíši Kristu? (Ž 110) Milan Kern
14.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kde začíná skutečná moudrost? (Ž 111) Pavel Coufal
18.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Chci, abys oslavil své jméno, Bože (Ž 115) Jiří Weber
21.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh, který se mě zastává (Ž 116) Pavel Coufal
25.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo (2 Kr 22 a 23) Miroslav Čížek
28.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý (Ž 118) Pavel Coufal

 

 


 

Program na květen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Milující Bůh tě vychovává (Žd 12:4-13)
Káže Pavel Coufal
2.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
3.5. Út 18:00 Mládež
4.5. St 17:00 Setkání sester
5.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Přednáška. Válka na Ukrajině - aneb: Zima s Chutí pomáhat
Michal Kody Kislicky
6.5. 17:00 Dorost
7.5. So   Brigáda na Smetanově  
8.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Den matek
Káže Pavel Smilek st.
9.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
10.5. Út 16:00 Setkání seniorů. Vyprávění o cestě do Izraele a Jordánska, Ludmila Krčová
    18:00 Mládež
11.5. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
12.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Pozor na lehkomyslnost (Žd 12:14-29)
Káže Pavel Coufal
13.5. 17:00 Dorost
14.5. So    
15.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění (Svatodušní neděle) Bůh, který ti je stále nablízku
Káže Zdenek Pokorný
16.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
17.5. Út 18:00 Mládež
18.5. St    
19.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Věrná láska v různých podobách (Žd 13:1-4)
Káže Pavel Coufal
20.5. 17:00 Dorost
      Víkend pro rodiny v Černé Hoře
22.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jak vést spokojený život (Žd 13:5-6)
Káže Pavel Smilek st.
23.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
24.5. Út 18:00 Mládež
25.5. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
26.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co přinášíme na náš oltář? (Žd 13:9-16)
Káže Pavel Coufal
27.5. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
29.5. Ne 10:00 Nedělní shromáždění v Lužáneckém parku! Kolik cest vede k Bohu? (Sk 4:12)
Káže Pavel Coufal
30.5. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
31.5. Út 18:00 Mládež

 

Program na březen 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

 

1.3. Út 18:00 Mládež
2.3. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
    17:00 Setkání sester
3.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Neochabujte ve víře! (Žd 5:11-6:20)
Káže Zdenek Pokorný
6.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci (Žd 8)
Káže Pavel Coufal
7.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.3. Út 18:00 Mládež
9.3. St 16:00 Setkání seniorů. "Pohled vděčnosti", manželé Kernovi
10.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jsme očištěni k službě živému Bohu (Žd 9)
Káže Pavel Coufal
11.3. 17:00 Dorost
    17:00 24 hodin modliteb - Soběšice
12.3. So   Brigáda na Smetanově
13.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a následujte je ve víře (Žd 13:7)
Káže Pavel Coufal
    13:30 Odpoledne svědectví. Téma: misie a já
14.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
15.3. Út 18:00 Mládež
16.3. St 9:30 Skupinka maminek (klubovna)
17.3. Čt 17:00 Setkání vedoucích skupinek
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Proč všechny ty oběti ve Starém zákoně?
Káže Pavel Smilek st.
18.3. 17:00 Dorost
    19:00 Večer uctívání
20.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Dokonalá oběť Ježíše Krista (Žd 10:1-25)
Káže Zdenek Pokorný
21.3. Po 16:30 Awana
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
22.3. Út 18:00 Mládež
24.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Koncert. Velkopáteční a Velikonoční kantáty. Zpívá pěvecký sbor
25.3. 9:00 Velkopáteční bohoslužba. Chlubím se křížem Kristovým (Ga 6:14)
Káže Pavel Coufal
27.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Poznej na sobě moc Jeho vzkříšení (Fp 3:10)
Káže Pavel Coufal
29.3. Út 18:00 Mládež
31.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Slouží mládež