Najít kázání

Postavím svou církev

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 16:18
29:08
Před 2000 lety Ježíš založil církev. V čem je její přínos pro dnešní svět ve 21 stol.? Podívejme se na to ve světle evangelia.

Pravidla napomínání v církvi

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 18:15-17
33:22
Jak se správně v církvi napomínat? Poznejme klíč k pokorné lásce a upřímné konfrontaci.

Jakou moc má společná modlitba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 4:23-31
29:20
Je možné, že se modlíme, a přitom nedojde ke skutečnému spojení s Bohem? Jaké mají být naše osobní modlitby a jakou moc má společná modlitba?