Najít kázání

Křesťanská odpovědnost

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Židům 10:19-25
37:41
Kde najít Boha? Potřebujeme dnes ještě vůbec církev? Mezi základní potřeby našeho života patří pocit jistoty, bezpečí, nalezení smyslu života, naděje do budoucna. To lze nalézt jen u Boha, v Jeho blízkosti. Ale jak se tam dostat? Bůh je svatý, oddělený a my jsme lidé hříšní...

Štědré společenství

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 4:14-23
27:10
Naše dnešní oběti pro Boží království jsou investicí pro věčnost.

Jak podporovat společenství?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Římanům 12:9-13
27:15
Jakým přínosem může být v dnešní době společenství křesťanů? A jak se může každý křesťan prakticky zapojit do společného života?