Najít kázání

Vzkříšený beránek a dvě smutné tváře

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 24:13-35
25:10
Stejně jako učedníci na cestě do Emauz často nevíme, co má Ježíš za lubem. Naštěstí stejně jako On měl trpělivost s nimi, má trpělivost i s námi. Odkazuje nás zpět k Božímu slovu a vyzývá svůj lid, aby čekal na moc Božího Ducha. Jak ukazuje Bible a dějiny, křesťané vyzbrojení Slovem a Duchem mohou změnit svět.

Vzkříšený beránek!

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Petrův 1:3-5
23:48
Kristus je vzkříšený! Haleluja! Přijďte se radovat i poučit z Ježíšovy lekce nezaslouženého odpuštění a z dobré zprávy o novém životě, kterou Ježíš ukázal apoštolu Petrovi.

Beránek je král

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 21:1-16
30:40
Kdo je skutečně Ježíš? Je obětním beránkem nebo svrchovaným vládcem? A jak jej mohu poznat?

Lekce pokorného služebníka

Řečník: Petr Coufal
Bible: Jan 13:1-20
32:16
Jeden z nejvýraznějších příkladů Ježíšovy pokory se odehrál v noci, kdy byl zrazen: Stvořitel umyl nohy učedníkům, které stvořil – včetně svého zrádce. Abychom byli jako Kristus, musíme být i my ochotni sklonit se a sloužit lidem kolem sebe – nejen svým přátelům, ale i nepřátelům.