Najít kázání

Simeonův chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 2:25-35
32:26
Když zbožný muž Simeon uviděl malého Ježíše, zpíval píseň s působivým vánočním poselstvím. Téma písně je tématem celé Bible: skrze Krista pro nás Bůh udělal to, co jsme sami pro sebe udělat nemohli. Boží dar je sice nabídnut všem, ale co s ním uděláme?

Andělský chvalozpěv

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:13-14
27:46
V této době kolem nás neustále znějí vánoční písně, koledy, melodie. Nedá se tomu uniknout – slyšíme je na náměstích, vánočních trzích, v nákupních centrech, v tramvaji, v médiích, všude. Obávám se, že pro mnoho lidí jde jen o příjemnou atmosféru, ale bez hlubšího obsahu. Andělé, kteří zpívali nádhernou píseň šokovaným pastýřům u Betléma dobře věděli, jak je to její poselství převratné. Rozumíme jejich písni? A můžeme se k nim přidat?

Zachariášův chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
28:54
Při narození Jana Křtitele chválil jeho otec Zachariáš Boha v písni plné odkazů na dějiny Izraele. Jeho slova oznamovala příchod Hospodinovy spásy, předznamenané Janovým narozením. Pokud nepochopíme Kristovo narození ve světle Starého zákona, unikne nám význam této nejvýznamnější události světových dějin. Pojďme spolu prozkoumat Starý i Nový zákon a věčný Boží plán vykoupení, který se uskutečnil v Ježíši Kristu.

Mariin chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:46-56
32:21
V reakci na zprávu, že porodí Mesiáše, se Maria rozezpívala. Její slova, zaznamenaná v Lukášově evangeliu, odhalují její oddanost Bohu a ochotu důvěřovat mu a poslouchat ho. Zaposlouchejme se do Mariina chvalozpěvu plného Boží péče o svůj lid, Jeho moci nad stvořením a Jeho překypujícího milosrdenství.