Najít kázání

I když půjdu roklí šeré smrti

Řečník: Pavel Harabus
Bible: Žalmy 23
17:51
Zlo a smrt jsou skutečné a je třeba jim čelit. Ale díky jisté přítomnosti pastýře můžeme být zbaveni strachu z nich. Nezůstaneme v údolí stínu navždy. Ovce jdou za pastýřem a procházejí temnotou. (Alianční týden modliteb, už 18:00!)