Najít kázání

Svatost a požehnání

Řečník: Petr Coufal
Série: Ageus
Bible: Ageus 2:10-23
34:33
V závěrečném zastavení nad proroctvím proroka Agea se zamyslíme nad významem svatosti v souvislosti s Božím požehnáním. Co konkrétně si z prorokovy výzvy máme „vzít k srdci“?

Dejte se do díla, nebojte se!

Řečník: Petr Coufal
Série: Ageus
Bible: Ageus 2:1-9
29:23
Je dobré se ohlížet zpátky nebo raději hledět kupředu? Prorok Ageus dostal jasné slovo od Boha, které mělo povzbudit k obnově zničeného chrámu v Jeruzalémě. Dnešní zamyšlení odhaluje Boží srdce, zdroje a Jeho plány s námi.

Správně nastavené priority

Série: Ageus
Bible: Ageus 1
31:10
Jak často se nám stane, že se necháme unést okolnostmi a zapomeneme na to, co je důležité? Jak mít v životě správně uspořádané priority? Prorok Ageus Izraelcům připomíná úkol, aby postavili Hospodinův chrám, který sice stavět začali, ale různé okolnosti je od stavby postupně odradily. Stalo se tak pro ně důležitější zařídit si nejprve vlastní bydlení. Je snadné zpřeházet si priority, ale důležitější je poslouchat Boží hlas.