Najít kázání

Marie

Bible: Matouš 1:18-25, Lukáš 1:26-80, Lukáš 2, Jan 19:25-27
35:56
Marie, matka Pána Ježíše, je snad nejslavnější matkou v historii. Obrazy a sochy s její podobiznou můžeme vidět téměř v každém kostele po celém světě. Než ji ale Bůh povolal k tomu velkému úkolu, byla to obyčejná dívka z malého města. Obyčejná žena, která však Boha milovala natolik, že poslušně a pokorně přijala roli, která ji naprosto změnila život. Pojďme se společně zamyslet nad jejím příběhem a nad tím, zda i my říkáme Bohu své poslušné “ano” v našem životě.

Batšeba

Bible: 2. Samuelova 11:1-12:25
36:43

Rebeka

Bible: Genesis 24 - 26
1:16:13
V životě přichází různé situace, které se mnohdy zdají nepodstatné nebo malé, avšak můžou mnoho změnit. Podobná situace se stala v životě Rebeky, jejíž život se velice změnil nabídnutím vody žíznivému. Nic z toho však nebylo o čem by Bůh nevěděl, a i pro Rebeku měl svůj plán. O tom, co jí na této cestě potkalo a čím jsi musela projít, budeme ve čtvrtek mluvit.

Rachab

Bible: Jozue 2, Jozue 6:17-25, Matouš 1:5, Židům 11:31, Jakubův 2:25
33:40
Někdo se bojí, protože věří v něco, v co doopravdy nevěří. Beznaděj zakoušela Rachab na sobě i na lidech kolem sebe. Pak do jejího domu přišli dva muži, kteří měli víru silnější než hradby. A Rachab po ní zatoužila. Jednajícího Boha nelimitují překážky ani naše minulost.

Támar

Bible: Genesis 38, Matouš 1:3
30:57
Každému z nás se občas děje nespravedlnost. Co je dobré v takové situaci udělat? Bránit se, ukázat sílu a ostré lokty, nebo čekat, až si někdo všimne a zastane se nás? Možná existuje ještě jiná cesta. Příběhem Judy a jeho snachy Támar se necháme inspirovat...

Lea

Bible: Genesis 29 - 35, Rút 4:1
33:00
Život na druhé koleji. Máš pocit, že vždy je někdo žádanější, úspěšnější, milovanější? A jak s tebou počítá Bůh?

Rút

Bible: Rút 1 - 4, Matouš 1:5
38:28
Rút byla cizinka, která nepocházela z Izraele, a přesto se dostala do rodokmenu Pána Ježíše. I když na začátku její cesty s Bohem čelila společně se svou tchýní Noemi rodinné tragédii, její příběh je příkladem toho, že i zoufalé okolnosti v našem životě Bůh dokáže proměnit v požehnání.

Eva

Bible: Genesis 1:26-31, Genesis 2 - 4
27:27
Víte, proč v ráji nepřítel pokoušel nejprve Evu? Věděli jste, že příběh evangelia najdeme už na začátku Bible? Příběhem Evy začneme ve čtvrtek prázdninovou sérii “Ženy z Ježíšova rodokmenu