Najít kázání

Rachab

Bible: Jozue 2, Jozue 6:17-25, Matouš 1:5, Židům 11:31, Jakubův 2:25
33:40
Někdo se bojí, protože věří v něco, v co doopravdy nevěří. Beznaděj zakoušela Rachab na sobě i na lidech kolem sebe. Pak do jejího domu přišli dva muži, kteří měli víru silnější než hradby. A Rachab po ní zatoužila. Jednajícího Boha nelimitují překážky ani naše minulost.