Najít kázání

Marie

Bible: Matouš 1:18-25, Lukáš 1:26-80, Lukáš 2, Jan 19:25-27
35:56
Marie, matka Pána Ježíše, je snad nejslavnější matkou v historii. Obrazy a sochy s její podobiznou můžeme vidět téměř v každém kostele po celém světě. Než ji ale Bůh povolal k tomu velkému úkolu, byla to obyčejná dívka z malého města. Obyčejná žena, která však Boha milovala natolik, že poslušně a pokorně přijala roli, která ji naprosto změnila život. Pojďme se společně zamyslet nad jejím příběhem a nad tím, zda i my říkáme Bohu své poslušné “ano” v našem životě.