Najít kázání

Návrat k pravému Bohu

Řečník: Petr Ilgner
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 6 - 7
29:43
Boží moc si nemůže nikdo přivlastnit. Svou lekci o tom dostali jak Pelištejci, kteří se zmocnili Schránky smlouvy, tak i Izraelci. Jak vypadal jejich návrat k pravému Bohu a jaké jsou naše návraty k Bohu uslyšíme v pokračování série Pohled zdola.

Noe - víra je poslušnost navzdory okolnostem

Řečník: Petr Ilgner
Série: List Židům
Bible: Židům 11:7
34:55

Přijímejte bratra, který má jiný názor

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Římanům 14:1
34:21