Najít kázání

Jaké uctívání se Bohu líbí?

Řečník: John Sarno
Série: Tématické
Bible: Jan 4:4-26
31:18
Možná je to špatná otázka? Stačí jako cíl uctívání kohokoli zaujmout?