Najít kázání

Cesta ke kříži: Nade mnou neplačte

Řečník: Karel Fridrich
Bible: Lukáš 23:26-31
43:17
Setkání Šimona z Kyrény s Kristem na cestě ke kříži poznamenalo celou jeho rodinu. Je kříž poznamenán i v našich životech a službách? V sérii kázání “Cesta ke kříži” pokračuje náš dnešní host, ředitel Brněnské tiskové misie, bratr Karel Fridrich.