Najít kázání

Rút

Bible: Rút 1 - 4, Matouš 1:5
38:28
Rút byla cizinka, která nepocházela z Izraele, a přesto se dostala do rodokmenu Pána Ježíše. I když na začátku její cesty s Bohem čelila společně se svou tchýní Noemi rodinné tragédii, její příběh je příkladem toho, že i zoufalé okolnosti v našem životě Bůh dokáže proměnit v požehnání.