Najít kázání

K čemu je mi vlastně církev?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 1. Korintským 12:12
19:25

Žiji vírou, nebo strachem?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Letopisů 13
19:38

Je mezi námi Bůh, nebo ne?

Řečník: Čeněk Jersák
Série: Exodus
Bible: Exodus 17:1
18:20

Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Genesis 37
28:40

Král Jóšafat: vítězství skrze vyslyšenou modlitbu

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 2. Paralipomenon 20:1
27:45