Najít kázání

Abraham a Abímelek

Řečník: Štěpán Exner
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 20
24:37
Co se může stát, když spoléháme na sebe a své možnosti víc než Boha? Příběh Božího přítele a muže víry, příběh o opakovaném selhání, ale především o úžasné Boží věrnosti a milosti. Genesis 20 kap.

Hledej Boha, dokud je čas

Řečník: Štěpán Exner
24:33
"Hledej Boha, dokud je čas" bude tématem bohoslužby, kde budeme dál probírat život krála Davida

Jen v Hospodinu je pomoc a záchrana

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Žalmy 27
31:04
Jak přemáhat strach a zlé věci, které se dotýkají každého z nás - zamyšlení nad 27. žalmem.

Hospodin dává odpočinutí

Řečník: Štěpán Exner
Série: Jozue
Bible: Jozue 20:1, Jozue 21:1, Jozue 21:43
24:01

Od pochybností k víře

Řečník: Štěpán Exner
Série: Exodus
Bible: Exodus 4:1
26:56

Královna Ester

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Ester 1:1, Ester 2:5
26:42

Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Genesis 39
35:32

Co znamená život v Boží rodině?

Řečník: Štěpán Exner
Série: Obecné
Bible: Efezským 2:1, Efezským 2:8, Efezským 2:19, Skutky 10:34, Jan 3:3
41:53

Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní

Řečník: Štěpán Exner
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 107:1
19:52

Ezdráš: vyznávám hříchy národa

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:12, Ezdráš 9, Malachiáš 1:2, Malachiáš 1:6
37:47

David: co jsem já, že mi tak žehnáš?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:1
25:28

Ukaž nám své milosrdenství

Řečník: Štěpán Exner
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 85
28:12