Najít kázání

Skromnost

Řečník: Pavel Kohl
Bible: 2. Korintským 9:7-9
25:02
Skromnost může být někdy spojována s askezí, tedy odpíráním si různých věcí a požitků. Bible, ale k prostému životu vybízí a nabízí i vodítka, jak takový život může vypadat. Jak jej ale žít dnes v konzumní společnosti? Co ze svého života mohu a mám vypustit a co je dobré si ponechat? Přemýšlejme společně ve čtvrtek v 19 hodin na biblické hodině.

Jak nás Bůh připravuje na naše zápasy?

Řečník: Pavel Kohl
Série: Jozue
Bible: Jozue 5
24:45

Naše vzpoura a cesta smíření

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Letopisů 16:1-17:17
28:46

Vítězství v duchovním zápase

Řečník: Pavel Kohl
Série: Exodus
Bible: Exodus 17:8
26:33

Boží odpovědi na lidské výmluvy

Řečník: Pavel Kohl
Série: Exodus
Bible: Lukáš 18:18, Matouš 28:19, Exodus 3, Izajáš 61:1, 2. Korintským 12:7
39:04

Jak se naučit trpělivosti

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jakubův 5:7
23:18

Buďte netolerantní k falešnému učení

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Zjevení 2:12
27:30

Jaké požehnání předáváme my?

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Genesis 48
33:38

Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Koloským 2:1
32:55

Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jan 10:27, Jan 10:1
39:24