Najít kázání

Vyváženost

Bible: 1. Petrův 2:2-3
25:07
Vyváženost. Učedníkem, jakým si přeju být.

Máš svého Jónatana?

Bible: 1. Samuelova 18:1-11, 1. Samuelova 20:1-42
37:32
Přátelství Davida a Jónatana je nám dodnes inspirací. Být přítelem v dobrém i zlém je závazek a požehnání.

Láska Boha k nám a naše bohoslužba

Bible: Malachiáš 1
28:01
Říká se: “Nesuď knihu podle obalu.” Prorok Malachiáš by mohl říct: “Nesuď věřícího podle bohoslužby, ale podle srdce.”

Ten, kdo ti otevírá cestu k Bohu

Bible: Jan 14:6
23:36
Odložme mapu našeho dřívějšího života a nahraďme jí dokonalou navigací Ježíše Krista.

Duchovní zbroj

30:49
Apoštol Pavel nám představuje obraz vojáka v plné zbroji, abychom si dokázali představit, jak se chránit a jak bojovat dobrý boj víry.

Vítězství navzdory samotě

Bible: Matouš 26:36-46
25:59
V našich životních zápasech snadněji vítězíme, když na ně nejsme sami. Jak to, že Ježíš v Getsemane neprohrál, navzdory své osamocenosti? A jak můžeme vítězit my?

Podstatná je víra, která se uplatní láskou

Bible: Galatským 5:1-12
37:42
Žít milosti a skrze víru vede ke svobodnému a naplněnému křesťanskému životu.

Spravedlivý bude žít z víry

Bible: Galatským 3:1-14
24:04

Jak řešit spory

Série: Jozue
Bible: Jozue 22
38:35

Hledám svůj ztracený poklad

Bible: Matouš 6:19
17:07

Co znamená milovat jediného Boha?

Bible: Deutoronomium 6
38:14

Když reptáme na dostatek

Bible: Letopisů 11
19:03

Jaká je skutečná víra

Bible: Jakubův 2:14
31:06

Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého

Bible: Římanům 12:13
32:52