Najít kázání

Poslušnost celým srdcem

Řečník: Jan Hammer
Série: Efezským
Bible: Efezským 6:5-9
39:42
Jaké mají být vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci? Je možné aplikovat rady staré 2000 let i dnes?

Bůh nám chce žehnat

Řečník: Jan Hammer
Bible: Letopisů 6:22
24:10

Bůh, který slyší mé volání

Řečník: Jan Hammer
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 69
38:24

Umím dát přednost druhým?

Řečník: Jan Hammer
Bible: Marek 6:30
26:24