Najít kázání

Jakou autoritou je nám Boží slovo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:17
29:17

Ježíš žije - a já s ním!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 2:6
25:23

Máš smlouvu s Bohem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 14:12
19:52

Pán tě potřebuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 11:1, Zacharjáš 14:4, Zacharjáš 9:9
26:35

Nevydáš křivé svědectví

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:16, Lukáš 10:25, Exodus 23:1, Přísloví 24:28, Zjevení 12:10, Deutoronomium 19:16, Jeremjáš 17:9, Matouš 12:34, Efezským 4:22, Žalmy 141:3, Římanům 13:8
23:59

Nepokradeš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:15, Genesis 30:26, Genesis 31:12
26:26

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:7
5:19

Já jsem tvůj jediný Bůh

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:1, Matouš 5:17
25:57

Jste pro svět nepostradatelní?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:13
23:43

Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:10, 2. Timoteovi 3:12, 1. Petrův 3:13
26:24

Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:8
29:09

Požehnaní milosrdní

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:7
28:20

Požehnaní ti, kdo umí plakat

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:4
31:52

Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:1
26:21

Odkud jsem vyšel a kam jdu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Korintským 1:26
24:58

Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:18
33:58

Jak vítězit nad pokušením

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:1
36:55

Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 3:1
28:20

Novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 23:1
30:42

Kde hledáme svého krále?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 2:1
25:43

Jak to vlastně bylo s jeho narozením

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 1:18
23:51

Proměna tiché dívky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:26
26:09

Proměna drsného fanatika

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 9:1
31:55

Bůh mi dává sílu v slabosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 12:1
31:39

Bůh mi dává naději v beznaději

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 9:18
26:23

Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:2, Židům 2:7, Filipským 2:6, Žalmy 144:3, Žalmy 8:2, Genesis 1:26

Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 61:1, Deutoronomium 5:6, Exodus 20:2, Jan 8:31, Lukáš 4:18, Římanům 6:16
27:28

Jak můžeme společně lépe sloužit lidem?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
34:21

Pomáhat k duchovnímu růstu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Korintským 3:6, Židům 6:1
24:44

Jak mohu přijímat své bratry a sestry?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:7
30:08

Přivádět lidi ke Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 1:43
26:31

Milovat Boha celým srdcem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 12:28
20:55

Na čem stojí naše radost?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Filipským 4:4, Exodus 15
32:34

Bůh silný a svatý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Žalmy 105:1, Žalmy 105:24, Exodus 8:1-11:11
32:14

Kdo je naše jistota?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Exodus 5:22-6:6
29:20

Jsi záchranář?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:19
31:33

Velká moc modlitby

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:13
40:13

Společně zaměřeni k Bohu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:13
26:16

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 8:26
27:28

Jak mít moudrý postoj k majetku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:1
32:13

Jak mít správný postoj k plánování budoucnosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 4:13
34:30

Jaké pastýře potřebuje církev?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 10:1, Jan 10:11
27:07

Co dělat s přílišným odsuzováním druhých?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 4:11
30:36

Jak moudře budovat své vztahy s lidmi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 3:13
31:44

Jak se správně chovat k lidem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 2:1, Filipským 2:3, 1. Tesalonickým 5:11
27:43

Jak dělat moudrá rozhodnutí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 1:5
44:19

Rozloučení se sestrou Titěrovou

Řečník: Pavel Coufal
1:47:10

Co dělat se zkouškami a pokušením v našem životě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 1:1, Jakubův 1:12
42:48

Výzva těm, kdo ukřižovali Ježíše

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 24:1, Skutky 2:22, Žalmy 16
28:58

Byl zabit, abychom my mohli žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:66-23:23, Lukáš 23:32, Matouš 26:57, Matouš 27:1