Najít kázání

Byl opuštěn, abychom už nikdy nemuseli být sami

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:7
1:03:30

Misie se účastnit ze všech sil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:8, Skutky 13:1
30:51

Konat v církvi kázeň tak, jako apoštolé

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 4:1
31:14

Křtít tak, jako církev na počátku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:19, Marek 16:15, Skutky 2:37
27:00

Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 9:1
30:14

Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jozue 1:1
33:32

Povolání k víře, která jde do neznáma - Abraham

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 12
30:29

Být v klídku, ale bez Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:14
24:38

Máte otevřené dveře příležitosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 3:7
28:54

Nedejte se svést hříchem v církvi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 2:18
27:26

Snažíte se, ale nemáte lásku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 2:1
23:32

Slyšíme, co Duch praví církvím?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení 1
29:48

Kníže pokoje v našem neklidu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5, Lukáš 2:1
29:32

Věčný otec nás drží ve své náruči

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5
25:38

Podivuhodný rádce na našich křižovatkách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:5
29:39

Dobrá zpráva pro hledající

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:1
28:02

Dobrá zpráva pro lidi „za plotem“

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 4:1
34:38

Dobrá zpráva pro sexuální menšiny

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 1:16
46:32

Sám Bůh je záruka naší současnosti i budoucnosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:23
26:13

Neuhašujte Ducha svatého

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:19
32:48

Za všech okolností děkujte

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 5:18
28:04

Boží vůle – naše posvěcení

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 4:1
29:09

Stát při sobě v dobrém i zlém

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 3
31:25

Jak převrátit město naruby (2)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 2:1
25:17

Jak převrátit město naruby (1)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 2:1
34:15

Kdo je křesťan (1)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 1:1
32:08

Církev, ve které chci být

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 1:1
27:12

Rozhodnutí o své budoucnosti děláš teď

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 5:1, Genesis 49:28, Genesis 50:1
34:31

Nástroj Boží záchrany

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 46:33-47:47
33:08

Náš postoj, když prosíme o milost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 44:13
30:23

Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 40
34:50

Co ještě můžeme dělat pro větší jednotu církve?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 17:15
33:53

Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Marek 10:17, Matouš 19:16
27:53

Jednota v přesvědčení založená na Božím slově

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:42, Žalmy 133:1, Jan 17:20, Římanům 15:5, 1. Korintským 1:10, 1. Korintským 12:12, Efezským 4:1, Filipským 4:2
38:59

Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:31, Skutky 2:1
32:47

Jsme si dobrými sousedy?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 10:25
30:28

Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 24:45, Skutky 1:1
35:49

Krása společenství církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 4:7
38:48

Respekt a poctivost v práci

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:22-4:4
27:54

Poslušnost a povzbuzování v rodině

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:20
38:22

Církev, která žije z Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:15
34:05

Velikonoce ukazují na nový život pro nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:1
34:00

Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:16, Římanům 5:6, 1. Janův 4:9
15:53

Velikonoce ukazují moc v odpuštění

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 23:32
32:11

Velikonoce ukazují, že utrpení může mít smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:1
41:31

Velikonoce ukazují Pravdu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 18:33
1:01:52

Jen Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 2:6
26:17

Ježíš je naprosto jedinečný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
28:28

Co všechno máme v Ježíši Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:13
35:03

Modlete se za pochopení Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
25:17