Najít kázání

Ježíš žije - a já s ním!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 2:6
25:23

Jeho jizvami jsme uzdraveni

Řečník: Pavel Smilek
Série: Velikonoce
Bible: Izajáš 52:13-53:53
37:44

Máš smlouvu s Bohem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 14:12
19:52

Pán tě potřebuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 11:1, Zacharjáš 14:4, Zacharjáš 9:9
26:35

Jak se připravit na Velikonoce

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Velikonoce
Bible: Abakuk 3:17, Abakuk 1:1, Lukáš 9:44, Lukáš 24:44
28:03

Výzva těm, kdo ukřižovali Ježíše

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 24:1, Skutky 2:22, Žalmy 16
28:58

Byl zabit, abychom my mohli žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:66-23:23, Lukáš 23:32, Matouš 26:57, Matouš 27:1

Byl opuštěn, abychom už nikdy nemuseli být sami

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Lukáš 22:7
1:03:30

Poznej na sobě moc Jeho vzkříšení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 3:10
25:21

Chlubím se křížem Kristovým

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Galatským 6:14
26:18