Najít kázání

Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jan 10:27, Jan 10:1
39:24

Bůh se o mě stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 34:2, Matouš 6:24
31:33

Bůh jako mocný Vykupitel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 49:7, 1. Petrův 1:17
28:57

Bůh jako milující Otec

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:9, Exodus 3, Exodus 4:22, Matouš 10:30, Matouš 5:48, Deutoronomium 7:6, Přísloví 3:12, Židům 12:7, Žalmy 103:13, Žalmy 68:6, Jeremjáš 31
35:01

Bůh jako spravedlivý Soudce

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jeremjáš 11:20, Žalmy 9:4
41:15

Bůh jako Kněz

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 51:3, Titovi 3:3
23:28

Bůh vládne, ne člověk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 15:11
25:19

Bůh umí tvořit všechno nové

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
25:26