Najít kázání

Kdo má větší šanci?

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Lukáš 7:36-50
39:44
V domě farizea Šimona dochází ke dvěma odlišným setkáním. Za Ježíšem přichází žena hříšnice, aby mu vyjádřila svou oddanost, a setkává se s ním i hostitel, který hledá důvody, kvůli kterým by Ježíši nemusel přisuzovat žádnou autoritu nad svým životem. Proč každý z nich vidí Ježíše i sebe jinak? A když Ježíš říká, „komu se mnoho odpouští, mnoho miluje“ – znamená to u Boha větší šanci pro opravdu zkažené lidi?

Jakého Boha chceme znát?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Marek 4:35
31:34

Jak se připravit na Velikonoce

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Velikonoce
Bible: Abakuk 3:17, Abakuk 1:1, Lukáš 9:44, Lukáš 24:44
28:03

Společenství hříšníků

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Jan 8:2
26:04

Služba týmu TWR

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Jonáš 3:1-4:4
23:37

O Boží svrchovanosti

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: - 3:1
26:42

Kdo najde pravdu?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Jan 9
26:26

Náš domov u Boha

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 90
26:15