Najít kázání

Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 8
30:22

Kde najdu skutečné odpočinutí?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 3:1-4:4
36:53

Může křesťan pochybovat?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 10:19
32:14

Krása společné služby církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 16
30:31

Sloužit Bohu tak, aby to dávalo smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:14
41:51

Jde nám o společný růst, ne o osobní ambice

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 14:13-15:15
30:32

Rozumíme době, ve které žijeme?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11
38:49

Dluh, který nesplatíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
23:53

Jak nepadnout do dluhů

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
38:45

Nebojte se a neděste se, boj není váš, ale Boží

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Paralipomenon 20:15
26:05

Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
27:43

Ježíš - znamení Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Lukáš 2:12
21:55

Josef - umíš přijmout Boží plán?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 1:18
26:23

Křestní shromáždění - prosinec 2015

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Timoteovi 2:11
20:26

Zpráva o zraněném Vítězi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 3:14
34:42

Dobré rady pro vzájemné vztahy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:16
26:47

Když křesťanem, tak naplno

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:11
37:53

Jaké je moje místo v Kristově těle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
43:57

Jak můžeme rozpoznat Boží vůli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:1
26:14

Bůh vždy dodrží, co slíbil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 89:2, Římanům 11
33:33

Jak může milující Bůh posílat lidi do pekla?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
35:36

Máme dobrou zprávu pro každého!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 10
31:56

Jak může dobrý Bůh dovolit utrpení?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
33:10

Bůh je svrchovaný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 9:1, Římanům 9:29
34:45

Přetékající vděčnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Korintským 9:8
26:26

Jak můžeme vědět, že je Bůh s námi?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:31
35:02

Boží záměr s naším životem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:28
32:16

Jak číst Bibli pro vlastní užitek?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Židům 4:12, 2. Timoteovi 3:15
33:49

Už žádné odsouzení!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:1
29:35

Válka ve tvém nitru

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:14
33:11

Začínáme: Start do nového školního roku!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 28:16
22:57

Jsi svobodný od zákona

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:1
36:55

Pavlova modlitba za poznání Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
29:26

Jób: volání uprostřed bolesti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:1
31:29

Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Královská 19
26:43

Šalomounova modlitba při posvěcení chrámu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Královská 8, Žalmy 122
31:08

Mojžíš: nechci přijmout Tvoji vůli, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 4:1, Exodus 3
44:42

Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 6:14
27:18

Křest - červen 2015

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
25:16

Víra, která prožije zázraky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 4:17
34:18

Jak mi společenství ve skupince pomáhá v duchovním růstu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
50:12

Proč je kolem Ducha svatého občas tolik rozruchu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 4:23
29:37

Proč vlastně musel Ježíš zemřít?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 3:21
38:58

Boží verdikt nad lidmi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 3:1
27:15

Proč tě náboženství nemůže spasit

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 2:17
29:34

Nebezpečí souzení druhých

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 2:1
29:31

Tvůj život má smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 1:1
26:49

Ježíš byl vzkříšen!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 16:1
34:55

Ježíš nesl svůj kříž

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 15:21
34:14

Beránek obětovaný za tebe

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Marek 14:12
20:43