Najít kázání

Nekonformita

Řečník: Jonatan Kolegar
32:35
Začínáme osmidílnou sérii podle knihy Johna Stotta "Radikální učedník". Otevřeme Boží slovo, abychom se zamysleli nad prvním tématem "Nekonformita". Byli jsme povolání ke svatosti a "nepřizpůsobujte se tomuto světu." Co je svatost a jaký je svět, kterému se nemáme přizpůsobovat?

Nepřizpůsobujte se světu

Řečník: Jonatan Kolegar
Série: Obecné
Bible: 1. Janův 2:15, Jakubův 4:4, Římanům 12:2, 1. Janův 4:1, 2. Korintským 3:18, 2. Korintským 5:17
22:54