Najít kázání

Vysláni do světa s evangeliem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 16:15, Marek 1:14, Skutky 5:42
31:20

Jak můžeme společně lépe sloužit lidem?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
34:21

Připravit ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 4:1
35:07

Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Koloským 2:6
26:53

Pomáhat k duchovnímu růstu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Korintským 3:6, Židům 6:1
24:44

Jak mohu přijímat své bratry a sestry?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:7
30:08

Přijímat lidi do milující Boží rodiny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 2:19
25:44

Přivádět lidi ke Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 1:43
26:31

Jak mohu cele milovat Boha, prakticky?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 14:27, Marek 12:28, Jan 21:15, Římanům 12:1, Jan 14:21, 1. Janův 1:8, 1. Janův 4:19, Žalmy 45:8, 1. Timoteovi 5:8, Židům 10:24
35:35

Milovat Boha celým srdcem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 12:28
20:55