Najít kázání

Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:2, Židům 2:7, Filipským 2:6, Žalmy 144:3, Žalmy 8:2, Genesis 1:26

Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 61:1, Deutoronomium 5:6, Exodus 20:2, Jan 8:31, Lukáš 4:18, Římanům 6:16
27:28

Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 14:1, Jan 18:37, Jan 8:44, Jan 17:17, Jan 10:10
24:56

Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:9, Matouš 7:7, Jan 11:27, Matouš 16:16, Marek 8:29, Jan 1:49, Žalmy 34:9, Židům 1:1, Jan 14:6, Jan 14:9, Jan 12:45, Židům 9:27, Římanům 1:19, Matouš 16:24, Lukáš 9:23
31:03